วิจิทอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลแบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
58,571.0
58,574.0
58,574.0
60,230.0
61,450.0
57,950.0
-1656.0
-2.75%
05:43:15