วิจิทอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลแบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
9,220.4
9,220.8
9,220.5
9,337.5
9,346.2
9,107.0
-117.0
-1.25%
20:04:08