ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
829,654
833,000
828,845
845,805
853,646
825,000
-16960
-2.01%
14:28:12