วิจิทอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลแบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
62,865.0
62,866.0
62,858.0
66,595.0
66,413.0
61,730.0
-3737.0
-5.61%
18:10:59
2,884.00
2,884.01
2,884.28
3,067.00
2,954.62
2,818.54
-182.72
-5.96%
18:10:54
0.4596
0.4597
0.4602
0.4870
0.4848
0.4490
-0.0268
-5.50%
18:11:02
0.048740
0.048840
0.048800
0.049050
0.049260
0.048340
-0.000250
-0.51%
18:10:56