วิจิทอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลแบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
26,973.0
26,976.0
26,976.0
26,981.0
27,341.0
26,636.0
-5.0
-0.02%
22:25:19
1,604.64
1,605.04
1,604.73
1,598.82
1,619.20
1,573.77
+5.91
+0.37%
22:25:12
0.45927
0.45950
0.46000
0.42881
0.46609
0.42263
+0.03119
+7.27%
22:25:15
0.064500
0.064530
0.064500
0.063840
0.064750
0.062960
+0.000660
+1.03%
22:25:18