วิจิทอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลแบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
33,186.0
33,191.0
33,192.0
35,357.0
36,556.0
32,937.0
-2165.0
-6.12%
21:10:13
1,912.77
1,912.78
1,912.77
2,215.42
2,241.16
1,906.21
-302.65
-13.66%
21:10:14
0.49259
0.49325
0.49345
0.53556
0.56000
0.49035
-0.04211
-7.86%
21:10:09
0.065191
0.065221
0.065235
0.069639
0.070074
0.065235
-0.004405
-6.32%
21:10:16