วิจิทอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลแบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
23,431.0
23,432.0
23,431.0
23,790.0
23,916.6
23,170.0
-359.0
-1.51%
15:04:46
1,815.10
1,815.11
1,815.00
1,861.29
1,830.45
1,788.31
-46.29
-2.49%
15:05:03
0.36833
0.36853
0.36833
0.37079
0.37638
0.36200
-0.00246
-0.66%
15:04:59
0.078770
0.078790
0.078790
0.079190
0.079680
0.078010
-0.000400
-0.51%
15:05:06