วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0708
1.0708
1.0708
1.0693
1.0711
1.0696
+0.0009
+0.08%
11:43:28 | สกุลเงิน
1.2447
1.2449
1.2448
1.2424
1.2453
1.2433
+0.0009
+0.07%
11:43:37 | สกุลเงิน
139.71
139.73
139.72
139.64
140.23
139.71
-0.41
-0.29%
11:43:55 | สกุลเงิน
0.9095
0.9096
0.9096
0.9076
0.9103
0.9090
-0.0006
-0.07%
11:43:39 | สกุลเงิน
0.6656
0.6657
0.6656
0.6671
0.6673
0.6652
+0.0004
+0.06%
11:43:43 | สกุลเงิน
0.8602
0.8603
0.8603
0.8607
0.8608
0.8599
+0.0001
+0.01%
11:43:41 | สกุลเงิน
1.3364
1.3367
1.3365
1.3403
1.3379
1.3351
-0.0005
-0.04%
11:43:56 | สกุลเงิน
0.6043
0.6044
0.6043
0.6078
0.6056
0.6032
+0.0006
+0.10%
11:43:42 | สกุลเงิน