วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1863
1.1867
1.1865
1.1862
1.1870
1.1863
-0.0005
-0.04%
06:18:14 | สกุลเงิน
1.3898
1.3899
1.3899
1.3899
1.3906
1.3892
-0.0003
-0.02%
06:18:12 | สกุลเงิน
109.75
109.76
109.75
109.68
109.76
109.64
+0.06
+0.05%
06:18:11 | สกุลเงิน
0.9058
0.9062
0.9060
0.9061
0.9063
0.9053
+0.0006
+0.07%
06:18:10 | สกุลเงิน
0.7343
0.7344
0.7344
0.7334
0.7347
0.7335
-0.0001
-0.01%
06:18:13 | สกุลเงิน
0.8536
0.8537
0.8536
0.8535
0.8543
0.8533
0.0001
0.00%
06:18:15 | สกุลเงิน
1.2469
1.2470
1.2470
1.2477
1.2486
1.2464
-0.0001
-0.00%
06:18:13 | สกุลเงิน
0.6972
0.6976
0.6974
0.6982
0.6985
0.6966
0.0000
0.00%
06:18:11 | สกุลเงิน