วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1135
1.1138
1.1137
1.1145
1.1166
1.1136
-0.0008
-0.07%
07:32:59 | สกุลเงินตรา
1.2266
1.2269
1.2268
1.2262
1.2287
1.2260
-0.0009
-0.08%
07:33:02 | สกุลเงินตรา
105.18
105.21
105.20
105.12
105.20
104.48
-0.20
-0.18%
07:33:01 | สกุลเงินตรา
0.9749
0.9750
0.9750
0.9728
0.9750
0.9714
+0.0004
+0.05%
07:33:01 | สกุลเงินตรา
0.6726
0.6728
0.6727
0.6733
0.6742
0.6689
-0.0027
-0.40%
07:33:02 | สกุลเงินตรา
0.9076
0.9081
0.9079
0.9093
0.9100
0.9076
-0.0003
-0.04%
07:33:02 | สกุลเงินตรา
1.3307
1.3310
1.3309
1.3292
1.3339
1.3276
+0.0031
+0.23%
07:33:01 | สกุลเงินตรา
0.6377
0.6381
0.6379
0.6380
0.6389
0.6341
-0.0023
-0.36%
07:32:57 | สกุลเงินตรา