วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1211
1.1212
1.1212
1.1232
1.1242
1.1211
-0.0021
-0.18%
11:17:24 | สกุลเงินตรา
1.2536
1.2537
1.2537
1.2574
1.2583
1.2531
-0.0036
-0.28%
11:17:18 | สกุลเงินตรา
108.97
109.02
109.00
108.87
109.04
108.81
+0.10
+0.10%
11:17:18 | สกุลเงินตรา
0.9619
0.9624
0.9622
0.9614
0.9628
0.9609
+0.0009
+0.10%
11:17:17 | สกุลเงินตรา
0.6894
0.6896
0.6895
0.6915
0.6933
0.6892
-0.0024
-0.35%
11:17:19 | สกุลเงินตรา
0.8941
0.8946
0.8944
0.8931
0.8954
0.8928
+0.0013
+0.14%
11:17:19 | สกุลเงินตรา
1.3513
1.3517
1.3515
1.3494
1.3519
1.3487
+0.0022
+0.16%
11:17:21 | สกุลเงินตรา
0.6411
0.6415
0.6413
0.6420
0.6433
0.6405
-0.0006
-0.09%
11:17:15 | สกุลเงินตรา