วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1604
1.1605
1.1604
1.1604
1.1606
1.1602
0.0001
0.00%
05:30:40 | สกุลเงิน
1.3739
1.3742
1.3741
1.3747
1.3749
1.3738
-0.0006
-0.04%
05:30:47 | สกุลเงิน
113.78
113.79
113.79
113.81
113.86
113.78
-0.03
-0.02%
05:30:49 | สกุลเงิน
0.9181
0.9182
0.9182
0.9180
0.9183
0.9178
+0.0001
+0.02%
05:30:32 | สกุลเงิน
0.7517
0.7518
0.7517
0.7514
0.7523
0.7515
+0.0003
+0.05%
05:30:41 | สกุลเงิน
0.8443
0.8448
0.8446
0.8439
0.8446
0.8441
+0.0006
+0.08%
05:30:39 | สกุลเงิน
1.2361
1.2365
1.2363
1.2353
1.2365
1.2352
+0.0007
+0.06%
05:30:44 | สกุลเงิน
0.7167
0.7171
0.7169
0.7165
0.7176
0.7160
+0.0004
+0.06%
05:30:41 | สกุลเงิน