วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0532
1.0533
1.0533
1.0522
1.054
1.0519
0.0011
0.10%
06:21:42 | สกุลเงิน
1.2268
1.2271
1.2270
1.2252
1.2279
1.2249
+0.0016
+0.13%
06:21:21 | สกุลเงิน
135.11
135.14
135.13
135.27
135.38
135.10
-0.14
-0.11%
06:21:23 | สกุลเงิน
0.9360
0.9364
0.9362
0.9368
0.9374
0.9360
-0.0007
-0.07%
06:21:23 | สกุลเงิน
0.6814
0.6816
0.6815
0.6808
0.6818
0.6804
+0.0006
+0.09%
06:21:21 | สกุลเงิน
0.8583
0.8587
0.8585
0.8584
0.8590
0.8579
-0.0008
-0.09%
06:21:21 | สกุลเงิน
1.3427
1.3428
1.3427
1.3436
1.3438
1.3423
-0.0004
-0.03%
06:21:22 | สกุลเงิน
0.6375
0.6376
0.6376
0.6357
0.6379
0.6359
+0.0008
+0.12%
06:21:21 | สกุลเงิน