วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1052
1.1056
1.1054
1.1053
1.1059
1.1051
+0.0002
+0.02%
08:50:40 | สกุลเงินตรา
1.3115
1.3119
1.3117
1.3120
1.3127
1.3113
-0.0004
-0.03%
08:50:36 | สกุลเงินตรา
109.46
109.47
109.47
109.48
109.59
109.44
-0.01
-0.01%
08:50:38 | สกุลเงินตรา
0.9692
0.9697
0.9695
0.9686
0.9701
0.9686
+0.0008
+0.08%
08:50:39 | สกุลเงินตรา
0.6844
0.6845
0.6845
0.6846
0.6852
0.6838
-0.0001
-0.02%
08:50:38 | สกุลเงินตรา
0.8426
0.8429
0.8428
0.8421
0.8430
0.8422
+0.0006
+0.08%
08:50:36 | สกุลเงินตรา
1.3127
1.3128
1.3128
1.3126
1.3133
1.3122
+0.0006
+0.04%
08:50:21 | สกุลเงินตรา
0.6610
0.6615
0.6613
0.6615
0.6621
0.6611
-0.0003
-0.04%
08:50:40 | สกุลเงินตรา