วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1100
1.1102
1.1101
1.1104
1.1110
1.1096
-0.0001
-0.01%
17:30:40 | สกุลเงินตรา
1.3134
1.3136
1.3135
1.3155
1.3166
1.3112
-0.0020
-0.15%
17:30:43 | สกุลเงินตรา
108.59
108.62
108.61
108.75
108.79
108.58
-0.14
-0.13%
17:30:41 | สกุลเงินตรา
0.9878
0.9879
0.9879
0.9871
0.9884
0.9864
+0.0008
+0.09%
17:30:40 | สกุลเงินตรา
0.6847
0.6848
0.6848
0.6831
0.6848
0.6831
+0.0014
+0.21%
17:30:41 | สกุลเงินตรา
0.8449
0.8455
0.8452
0.8437
0.8468
0.8435
+0.0014
+0.17%
17:30:41 | สกุลเงินตรา
1.3174
1.3178
1.3176
1.3169
1.3204
1.3157
+0.0003
+0.02%
17:30:41 | สกุลเงินตรา
0.6565
0.6569
0.6567
0.6540
0.6569
0.6541
+0.0026
+0.40%
17:30:43 | สกุลเงินตรา