วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1029
1.1033
1.1031
1.1027
1.1046
1.0991
+0.0003
+0.03%
03:11:12 | สกุลเงินตรา
1.2767
1.2769
1.2768
1.2607
1.2799
1.2603
+0.0162
+1.29%
03:11:15 | สกุลเงินตรา
108.83
108.86
108.85
108.41
108.90
108.16
+0.47
+0.43%
03:11:14 | สกุลเงินตรา
0.9989
0.9992
0.9991
0.9971
0.9996
0.9963
+0.0021
+0.21%
03:11:11 | สกุลเงินตรา
0.6752
0.6753
0.6753
0.6773
0.6789
0.6743
-0.0022
-0.32%
03:11:10 | สกุลเงินตรา
0.8637
0.8642
0.8640
0.8745
0.8752
0.8626
-0.0106
-1.21%
03:11:13 | สกุลเงินตรา
1.3201
1.3202
1.3202
1.3231
1.3240
1.3193
-0.0029
-0.22%
03:11:09 | สกุลเงินตรา
0.6284
0.6286
0.6285
0.6296
0.6316
0.6259
-0.0012
-0.19%
03:10:59 | สกุลเงินตรา