วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.2052
1.2053
1.2053
1.2013
1.2063
1.2013
+0.0037
+0.31%
18:03:58 | สกุลเงิน
1.3878
1.3882
1.3880
1.3836
1.3891
1.3835
+0.0044
+0.32%
18:03:57 | สกุลเงิน
107.86
107.89
107.88
107.95
108.00
107.81
-0.09
-0.08%
18:03:57 | สกุลเงิน
0.9151
0.9155
0.9153
0.9170
0.9180
0.9142
-0.0013
-0.14%
18:03:55 | สกุลเงิน
0.7733
0.7734
0.7734
0.7702
0.7745
0.7698
+0.0027
+0.34%
18:03:55 | สกุลเงิน
0.8682
0.8685
0.8684
0.8680
0.8699
0.8671
+0.0003
+0.03%
18:03:58 | สกุลเงิน
1.2484
1.2488
1.2486
1.2506
1.2509
1.2468
-0.0018
-0.14%
18:03:57 | สกุลเงิน
0.7170
0.7174
0.7172
0.7175
0.7191
0.7151
0.0000
0.00%
18:03:53 | สกุลเงิน