วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1843
1.1847
1.1845
1.1813
1.1849
1.1783
+0.0033
+0.28%
23:53:41 | สกุลเงิน
1.3095
1.3099
1.3097
1.3058
1.3143
1.3049
+0.0034
+0.26%
23:53:45 | สกุลเงิน
106.48
106.51
106.50
106.89
107.04
106.44
-0.42
-0.40%
23:53:44 | สกุลเงิน
0.9091
0.9095
0.9093
0.9102
0.9125
0.9087
-0.0003
-0.03%
23:53:43 | สกุลเงิน
0.7171
0.7173
0.7172
0.7148
0.7174
0.7133
+0.0024
+0.34%
23:53:43 | สกุลเงิน
0.9045
0.9046
0.9046
0.9042
0.9053
0.9001
+0.0004
+0.05%
23:54:00 | สกุลเงิน
1.3248
1.3252
1.3250
1.3215
1.3271
1.3204
+0.0030
+0.23%
23:53:59 | สกุลเงิน
0.6548
0.6553
0.6551
0.6545
0.6560
0.6526
+0.0006
+0.08%
23:53:59 | สกุลเงิน