วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0846
1.0846
1.0846
1.0824
1.0860
1.0812
+0.0028
+0.26%
21:53:43 | สกุลเงิน
1.2681
1.2682
1.2681
1.2662
1.2700
1.2656
+0.0003
+0.02%
21:53:41 | สกุลเงิน
150.72
150.75
150.74
150.47
150.75
150.29
+0.23
+0.16%
21:53:41 | สกุลเงิน
0.8808
0.8809
0.8809
0.8805
0.8823
0.8788
-0.0003
-0.03%
21:53:43 | สกุลเงิน
0.6538
0.6539
0.6539
0.6547
0.6568
0.6538
-0.0022
-0.33%
21:53:40 | สกุลเงิน
0.8551
0.8553
0.8552
0.8561
0.8558
0.8531
+0.0007
+0.08%
21:53:45 | สกุลเงิน
1.3519
1.3520
1.3520
1.3502
1.3529
1.3496
+0.0014
+0.11%
21:53:42 | สกุลเงิน
0.6166
0.6167
0.6167
0.6176
0.6200
0.6162
-0.0026
-0.42%
21:53:45 | สกุลเงิน