วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1861
1.1863
1.1862
1.1817
1.1865
1.1787
+0.0046
+0.39%
03:59:51 | สกุลเงิน
1.3035
1.3040
1.3038
1.3081
1.3121
1.3020
-0.0043
-0.33%
03:59:56 | สกุลเงิน
104.70
104.73
104.72
104.83
104.94
104.55
-0.10
-0.10%
03:59:57 | สกุลเงิน
0.9040
0.9044
0.9042
0.9069
0.9095
0.9035
-0.0027
-0.30%
03:59:55 | สกุลเงิน
0.7137
0.7139
0.7138
0.7117
0.7159
0.7101
+0.0023
+0.32%
03:59:51 | สกุลเงิน
0.9093
0.9099
0.9096
0.9030
0.9108
0.9021
+0.0066
+0.73%
03:59:53 | สกุลเงิน
1.3125
1.3129
1.3127
1.3131
1.3161
1.3108
-0.0006
-0.05%
03:59:58 | สกุลเงิน
0.6687
0.6692
0.6690
0.6674
0.6705
0.6656
+0.0015
+0.23%
03:59:53 | สกุลเงิน