วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1204
1.1207
1.1206
1.1191
1.1208
1.1187
+0.0014
+0.13%
18:07:01 | สกุลเงินตรา
1.2583
1.2587
1.2585
1.2556
1.2588
1.2543
+0.0029
+0.23%
18:06:51 | สกุลเงินตรา
108.38
108.41
108.40
108.44
108.62
108.25
-0.04
-0.04%
18:06:55 | สกุลเงินตรา
0.9971
0.9975
0.9973
1.0004
1.0015
0.9969
-0.0028
-0.28%
18:06:49 | สกุลเงินตรา
0.6871
0.6873
0.6872
0.6876
0.6886
0.6868
-0.0004
-0.06%
18:06:50 | สกุลเงินตรา
0.8902
0.8907
0.8905
0.8910
0.8927
0.8900
-0.0006
-0.07%
18:06:56 | สกุลเงินตรา
1.3378
1.3380
1.3379
1.3375
1.3383
1.3363
+0.0003
+0.02%
18:06:50 | สกุลเงินตรา
0.6525
0.6526
0.6526
0.6531
0.6539
0.6520
-0.0003
-0.04%
18:07:01 | สกุลเงินตรา