วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1095
1.1099
1.1097
1.1104
1.1110
1.1096
-0.0005
-0.04%
17:01:44 | สกุลเงินตรา
108.60
108.63
108.62
108.75
108.79
108.58
-0.14
-0.12%
17:01:42 | สกุลเงินตรา
1.3123
1.3127
1.3125
1.3155
1.3166
1.3112
-0.0030
-0.23%
17:01:44 | สกุลเงินตรา
0.9880
0.9881
0.9881
0.9871
0.9884
0.9864
+0.0010
+0.11%
17:01:40 | สกุลเงินตรา
1.3175
1.3176
1.3176
1.3169
1.3204
1.3157
+0.0003
+0.02%
17:01:41 | สกุลเงินตรา
0.6845
0.6848
0.6847
0.6831
0.6847
0.6831
+0.0014
+0.20%
17:01:42 | สกุลเงินตรา
0.6564
0.6568
0.6566
0.6540
0.6569
0.6541
+0.0025
+0.38%
17:01:31 | สกุลเงินตรา
142.50
142.61
142.56
143.06
143.16
142.42
-0.51
-0.35%
17:01:42 | สกุลเงินตรา
16.912
16.944
16.928
15.318
16.972
16.866
-0.036
-0.21%
17:00:55 | สกุลเงินตรา
1,474.35
1,474.72
1,474.53
1,475.63
1,476.52
1,471.56
-1.07
-0.07%
17:01:00 | สกุลเงินตรา