วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1603
1.1604
1.1603
1.1604
1.1606
1.1602
-0.0001
-0.00%
04:38:19 | สกุลเงิน
113.81
113.84
113.82
113.81
113.85
113.81
+0.01
+0.01%
04:38:22 | สกุลเงิน
1.3740
1.3744
1.3742
1.3747
1.3749
1.3740
-0.0004
-0.03%
04:37:59 | สกุลเงิน
0.9182
0.9183
0.9183
0.9180
0.9183
0.9178
+0.0003
+0.03%
04:38:00 | สกุลเงิน
1.2360
1.2364
1.2362
1.2353
1.2365
1.2352
+0.0006
+0.05%
04:38:21 | สกุลเงิน
0.7514
0.7519
0.7516
0.7514
0.7523
0.7515
+0.0003
+0.03%
04:38:20 | สกุลเงิน
0.7169
0.7170
0.7170
0.7165
0.7175
0.7160
+0.0004
+0.06%
04:38:23 | สกุลเงิน
156.39
156.45
156.42
156.45
156.50
156.38
-0.03
-0.02%
04:38:21 | สกุลเงิน
24.050
24.081
24.066
22.580
24.066
24.066
0.000
0.00%
04:00:02 | สกุลเงิน
1,796.55
1,797.03
1,796.79
1,750.20
1,796.79
1,796.79
0.00
0.00%
04:00:02 | สกุลเงิน