วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1376
1.1377
1.1377
1.1341
1.1382
1.1326
+0.0037
+0.32%
18:49:36 | สกุลเงินตรา
107.36
107.37
107.37
107.28
107.42
107.12
+0.10
+0.10%
18:49:36 | สกุลเงินตรา
1.2523
1.2528
1.2526
1.2556
1.2564
1.2507
-0.0027
-0.21%
18:49:38 | สกุลเงินตรา
0.9397
0.9398
0.9398
0.9416
0.9426
0.9390
-0.0015
-0.16%
18:49:37 | สกุลเงินตรา
1.3613
1.3618
1.3616
1.3608
1.3647
1.3596
+0.0008
+0.06%
18:49:37 | สกุลเงินตรา
0.6957
0.6959
0.6958
0.6939
0.6964
0.6921
+0.0019
+0.27%
18:49:38 | สกุลเงินตรา
0.6531
0.6532
0.6532
0.6540
0.6545
0.6510
-0.0008
-0.11%
18:49:38 | สกุลเงินตรา
134.43
134.53
134.48
134.67
134.81
134.19
-0.19
-0.14%
18:49:40 | สกุลเงินตรา
18.929
18.961
18.945
17.700
19.129
18.879
-0.120
-0.63%
18:49:41 | สกุลเงินตรา
1,797.85
1,798.26
1,798.05
1,740.01
1,803.32
1,791.14
-4.58
-0.25%
18:49:41 | สกุลเงินตรา