ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.2167
1.2169
1.2168
1.2162
1.2190
1.2152
+0.0006
+0.05%
04:59:58 | สกุลเงิน
103.74
103.76
103.75
103.49
103.89
103.49
+0.27
+0.26%
04:59:56 | สกุลเงิน
1.3684
1.3688
1.3686
1.3729
1.3738
1.3636
-0.0046
-0.34%
04:59:56 | สกุลเงิน
0.8851
0.8858
0.8855
0.8849
0.8867
0.8838
+0.0003
+0.04%
04:59:53 | สกุลเงิน
1.2732
1.2736
1.2734
1.2635
1.2741
1.2632
+0.0101
+0.80%
04:59:56 | สกุลเงิน
0.7711
0.7715
0.7713
0.7764
0.7770
0.7703
-0.0050
-0.64%
04:59:56 | สกุลเงิน
0.7181
0.7185
0.7183
0.7205
0.7225
0.7167
-0.0029
-0.40%
04:59:54 | สกุลเงิน
0.8890
0.8896
0.8893
0.8855
0.8919
0.8855
+0.0038
+0.43%
04:59:54 | สกุลเงิน
1,855.72
1,855.99
1,855.86
1,862.42
1,870.87
1,837.47
-14.42
-0.77%
04:59:58 | สกุลเงิน