ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1389
1.1393
1.1391
1.1341
1.1394
1.1326
+0.0051
+0.45%
21:01:08 | สกุลเงินตรา
107.29
107.31
107.30
107.28
107.43
107.12
+0.04
+0.04%
21:01:08 | สกุลเงินตรา
1.2508
1.2512
1.2510
1.2556
1.2564
1.2481
-0.0042
-0.33%
21:01:08 | สกุลเงินตรา
0.9390
0.9393
0.9392
0.9416
0.9426
0.9390
-0.0022
-0.23%
21:01:08 | สกุลเงินตรา
1.3602
1.3606
1.3604
1.3608
1.3647
1.3596
-0.0004
-0.03%
21:01:07 | สกุลเงินตรา
0.6950
0.6955
0.6953
0.6939
0.6965
0.6921
+0.0014
+0.19%
21:01:08 | สกุลเงินตรา
0.6518
0.6522
0.6520
0.6540
0.6545
0.6503
-0.0019
-0.29%
21:01:08 | สกุลเงินตรา
0.9104
0.9108
0.9106
0.9029
0.9112
0.9028
+0.0077
+0.85%
21:01:08 | สกุลเงินตรา
1,802.00
1,802.50
1,802.25
1,740.01
1,805.41
1,791.14
-0.38
-0.02%
21:01:13 | สกุลเงินตรา