ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1840
1.1842
1.1841
1.1813
1.1851
1.1783
+0.0029
+0.25%
00:47:30 | สกุลเงิน
106.58
106.59
106.59
106.89
107.04
106.44
-0.34
-0.31%
00:47:36 | สกุลเงิน
1.3092
1.3093
1.3093
1.3058
1.3143
1.3049
+0.0029
+0.23%
00:47:34 | สกุลเงิน
1.3253
1.3257
1.3255
1.3215
1.3271
1.3204
+0.0035
+0.26%
00:47:39 | สกุลเงิน
0.6547
0.6551
0.6549
0.6545
0.6560
0.6526
+0.0004
+0.06%
00:47:37 | สกุลเงิน
0.9042
0.9045
0.9044
0.9042
0.9053
0.9001
+0.0003
+0.03%
00:47:40 | สกุลเงิน
139.51
139.59
139.55
139.63
140.02
139.35
-0.12
-0.09%
00:47:39 | สกุลเงิน
1,941.65
1,941.98
1,941.82
1,740.01
1,962.27
1,932.55
-11.82
-0.60%
00:47:36 | สกุลเงิน