ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1216
1.1219
1.1218
1.1216
1.1219
1.1214
-0.0003
-0.02%
07:02:29 | สกุลเงินตรา
107.80
107.83
107.82
107.78
107.84
107.71
+0.12
+0.11%
07:02:30 | สกุลเงินตรา
1.2509
1.2510
1.2510
1.2507
1.2517
1.2494
+0.0009
+0.08%
07:02:28 | สกุลเงินตรา
1.3057
1.3058
1.3058
1.3065
1.3064
1.3054
-0.0003
-0.02%
07:02:31 | สกุลเงินตรา
0.6759
0.6764
0.6762
0.6764
0.6768
0.6757
0.0001
0.00%
07:02:24 | สกุลเงินตรา
0.8966
0.8969
0.8968
0.8968
0.8979
0.8959
-0.0001
-0.01%
07:02:30 | สกุลเงินตรา
134.82
134.87
134.85
134.68
134.91
134.63
+0.20
+0.14%
07:02:34 | สกุลเงินตรา
1,424.93
1,425.27
1,425.10
1,281.17
1,428.69
1,423.70
-0.28
-0.02%
07:02:33 | สกุลเงินตรา