ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1015
1.1019
1.1017
1.1040
1.1068
1.0997
-0.0023
-0.21%
03:59:58 | สกุลเงินตรา
107.55
107.58
107.57
108.00
108.09
107.53
-0.43
-0.40%
03:59:55 | สกุลเงินตรา
1.2468
1.2472
1.2470
1.2522
1.2582
1.2461
-0.0054
-0.43%
03:59:57 | สกุลเงินตรา
1.3262
1.3264
1.3263
1.3260
1.3301
1.3253
+0.0003
+0.02%
03:59:53 | สกุลเงินตรา
0.6256
0.6261
0.6259
0.6301
0.6311
0.6255
-0.0043
-0.67%
03:59:56 | สกุลเงินตรา
0.8832
0.8838
0.8835
0.8809
0.8845
0.8787
+0.0021
+0.24%
03:59:57 | สกุลเงินตรา
134.08
134.16
134.12
135.30
135.72
134.07
-1.12
-0.83%
03:59:57 | สกุลเงินตรา
1,516.63
1,516.91
1,516.77
1,281.17
1,517.09
1,498.03
+17.85
+1.19%
03:59:00 | สกุลเงินตรา