ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1216
1.1220
1.1218
1.1232
1.1242
1.1211
-0.0014
-0.12%
12:14:56 | สกุลเงินตรา
109.08
109.11
109.10
108.87
109.10
108.81
+0.20
+0.19%
12:14:59 | สกุลเงินตรา
1.2545
1.2550
1.2548
1.2574
1.2583
1.2531
-0.0024
-0.19%
12:15:03 | สกุลเงินตรา
1.3503
1.3504
1.3504
1.3494
1.3519
1.3487
+0.0010
+0.08%
12:14:56 | สกุลเงินตรา
0.6422
0.6426
0.6424
0.6420
0.6433
0.6405
+0.0005
+0.08%
12:15:02 | สกุลเงินตรา
0.8939
0.8943
0.8941
0.8931
0.8954
0.8928
+0.0010
+0.11%
12:15:05 | สกุลเงินตรา
136.85
136.90
136.88
136.90
137.15
136.39
-0.04
-0.03%
12:15:05 | สกุลเงินตรา
1,703.71
1,704.20
1,703.95
1,740.01
1,705.40
1,697.20
+4.89
+0.29%
12:15:04 | สกุลเงินตรา