ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1165
1.1166
1.1166
1.1157
1.1169
1.1158
+0.0009
+0.09%
08:13:14 | สกุลเงินตรา
110.23
110.25
110.24
110.12
110.32
110.01
+0.17
+0.15%
08:13:13 | สกุลเงินตรา
1.2738
1.2742
1.2740
1.2719
1.2807
1.2715
+0.0022
+0.17%
08:13:20 | สกุลเงินตรา
1.3432
1.3435
1.3434
1.3459
1.3457
1.3432
-0.0022
-0.16%
08:13:17 | สกุลเงินตรา
0.6535
0.6536
0.6536
0.6534
0.6538
0.6521
+0.0016
+0.25%
08:13:14 | สกุลเงินตรา
0.8762
0.8767
0.8765
0.8770
0.8776
0.8761
-0.0004
-0.05%
08:13:16 | สกุลเงินตรา
140.40
140.49
140.45
139.71
140.53
139.99
+0.76
+0.54%
08:13:11 | สกุลเงินตรา
1,278.31
1,278.59
1,278.45
1,281.17
1,278.95
1,276.91
+0.64
+0.05%
08:13:18 | สกุลเงินตรา