ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.2058
1.2059
1.2059
1.2013
1.2063
1.2013
+0.0043
+0.36%
18:56:22 | สกุลเงิน
107.78
107.80
107.79
107.95
108.00
107.76
-0.17
-0.16%
18:56:32 | สกุลเงิน
1.3890
1.3891
1.3891
1.3836
1.3897
1.3835
+0.0054
+0.39%
18:56:23 | สกุลเงิน
1.2481
1.2482
1.2482
1.2506
1.2509
1.2468
-0.0022
-0.18%
18:56:26 | สกุลเงิน
0.7180
0.7184
0.7182
0.7175
0.7191
0.7151
+0.0010
+0.14%
18:56:27 | สกุลเงิน
0.8680
0.8682
0.8681
0.8680
0.8699
0.8671
0.0000
0.00%
18:56:25 | สกุลเงิน
149.70
149.76
149.73
149.36
149.94
149.29
+0.36
+0.24%
18:56:28 | สกุลเงิน
1,790.66
1,790.94
1,790.80
1,743.30
1,791.20
1,781.75
+6.81
+0.38%
18:56:33 | สกุลเงิน