ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1869
1.1870
1.1869
1.1862
1.1870
1.1862
-0.0001
-0.00%
07:17:34 | สกุลเงิน
109.62
109.65
109.64
109.68
109.78
109.64
-0.07
-0.06%
07:17:37 | สกุลเงิน
1.3900
1.3901
1.3901
1.3899
1.3906
1.3892
-0.0001
-0.00%
07:17:38 | สกุลเงิน
1.2472
1.2473
1.2472
1.2477
1.2486
1.2464
+0.0003
+0.02%
07:17:28 | สกุลเงิน
0.6972
0.6976
0.6974
0.6982
0.6985
0.6965
0.0000
0.00%
07:17:36 | สกุลเงิน
0.8538
0.8540
0.8539
0.8535
0.8543
0.8533
+0.0003
+0.04%
07:17:34 | สกุลเงิน
152.37
152.42
152.40
152.47
152.58
152.35
-0.03
-0.02%
07:17:39 | สกุลเงิน
1,814.28
1,814.63
1,814.45
1,743.30
1,815.35
1,812.17
+0.38
+0.02%
07:17:40 | สกุลเงิน