ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1599
1.1600
1.1600
1.1604
1.1606
1.1599
-0.0004
-0.04%
06:30:04 | สกุลเงิน
113.72
113.75
113.74
113.81
113.86
113.74
-0.07
-0.07%
06:30:08 | สกุลเงิน
1.3732
1.3736
1.3734
1.3747
1.3749
1.3734
-0.0012
-0.09%
06:30:07 | สกุลเงิน
1.2364
1.2365
1.2364
1.2353
1.2366
1.2352
+0.0008
+0.07%
06:30:04 | สกุลเงิน
0.7166
0.7168
0.7167
0.7165
0.7176
0.7160
+0.0002
+0.03%
06:30:05 | สกุลเงิน
0.8444
0.8446
0.8445
0.8439
0.8447
0.8441
+0.0006
+0.07%
06:30:10 | สกุลเงิน
156.20
156.24
156.22
156.45
156.50
156.21
-0.23
-0.15%
06:30:12 | สกุลเงิน
1,796.95
1,797.29
1,797.12
1,750.20
1,798.12
1,796.38
+0.33
+0.02%
06:30:03 | สกุลเงิน