ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0830
1.0834
1.0832
1.0836
1.0838
1.0823
-0.0002
-0.02%
11:39:43 | สกุลเงินตรา
109.74
109.75
109.75
109.86
109.91
109.66
-0.14
-0.12%
11:39:40 | สกุลเงินตรา
1.2999
1.3001
1.3000
1.3005
1.3011
1.2992
-0.0006
-0.05%
11:39:41 | สกุลเงินตรา
1.3245
1.3248
1.3247
1.3231
1.3256
1.3232
+0.0013
+0.09%
11:39:43 | สกุลเงินตรา
0.6416
0.6420
0.6418
0.6433
0.6443
0.6406
-0.0016
-0.25%
11:39:35 | สกุลเงินตรา
0.8331
0.8333
0.8332
0.8328
0.8335
0.8327
+0.0005
+0.06%
11:39:41 | สกุลเงินตรา
142.65
142.71
142.68
142.88
143.00
142.53
-0.23
-0.16%
11:39:41 | สกุลเงินตรา
1,586.11
1,586.88
1,586.50
1,583.06
1,587.46
1,581.10
+5.70
+0.36%
11:39:00 | สกุลเงินตรา