ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1245
1.1246
1.1246
1.1238
1.1254
1.1229
+0.0016
+0.15%
20/04 | สกุลเงินตรา
111.90
111.93
111.92
111.96
112.01
111.90
-0.04
-0.04%
20/04 | สกุลเงินตรา
1.2988
1.2998
1.2993
1.2996
1.3014
1.2984
-0.0003
-0.02%
20/04 | สกุลเงินตรา
125.84
125.92
125.88
125.82
125.96
125.72
+0.16
+0.13%
20/04 | สกุลเงินตรา
145.42
145.50
145.46
145.50
145.65
145.35
-0.04
-0.03%
20/04 | สกุลเงินตรา
1,275.49
1,275.88
1,275.68
1,281.17
1,275.68
1,275.68
+0.00
+0.00%
19/04 | สกุลเงินตรา