ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1033
1.1036
1.1035
1.1027
1.1046
1.0991
+0.0006
+0.06%
02:53:09 | สกุลเงินตรา
108.85
108.88
108.87
108.41
108.90
108.16
+0.48
+0.45%
02:53:08 | สกุลเงินตรา
1.2786
1.2787
1.2787
1.2607
1.2799
1.2603
+0.0181
+1.43%
02:53:04 | สกุลเงินตรา
120.11
120.16
120.14
119.52
120.22
119.14
+0.60
+0.51%
02:53:12 | สกุลเงินตรา
139.16
139.23
139.20
136.63
139.32
136.46
+2.58
+1.88%
02:53:08 | สกุลเงินตรา
1,481.54
1,481.81
1,481.67
1,281.17
1,498.24
1,477.37
-11.49
-0.77%
02:53:14 | สกุลเงินตรา