ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1200
1.1203
1.1202
1.1191
1.1208
1.1187
+0.0010
+0.09%
17:43:11 | สกุลเงินตรา
108.41
108.42
108.42
108.44
108.62
108.25
-0.03
-0.02%
17:43:08 | สกุลเงินตรา
1.2581
1.2585
1.2583
1.2556
1.2587
1.2543
+0.0027
+0.21%
17:43:14 | สกุลเงินตรา
121.42
121.45
121.44
121.34
121.64
121.17
+0.07
+0.06%
17:43:11 | สกุลเงินตรา
136.39
136.45
136.42
136.16
136.49
135.79
+0.26
+0.19%
17:43:14 | สกุลเงินตรา
1,342.80
1,343.02
1,342.91
1,281.17
1,347.60
1,341.86
-3.76
-0.28%
17:43:22 | สกุลเงินตรา