ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.2059
1.2062
1.2061
1.2013
1.2063
1.2013
+0.0046
+0.38%
18:49:10 | สกุลเงิน
1.3891
1.3896
1.3894
1.3836
1.3897
1.3835
+0.0057
+0.42%
18:49:06 | สกุลเงิน
149.72
149.81
149.77
149.36
149.94
149.29
+0.40
+0.26%
18:49:07 | สกุลเงิน
1,789.64
1,789.93
1,789.79
1,743.30
1,790.53
1,781.75
+5.80
+0.33%
18:49:12 | สกุลเงิน