ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1838
1.1839
1.1839
1.1813
1.1851
1.1783
+0.0027
+0.22%
00:40:27 | สกุลเงิน
1.3088
1.3089
1.3089
1.3058
1.3143
1.3049
+0.0026
+0.20%
00:40:24 | สกุลเงิน
139.46
139.52
139.49
139.63
140.02
139.35
-0.18
-0.13%
00:40:25 | สกุลเงิน
1,942.44
1,942.85
1,942.64
1,740.01
1,962.27
1,932.55
-11.00
-0.56%
00:40:25 | สกุลเงิน