ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0857
1.0861
1.0859
1.0839
1.0865
1.0828
+0.0020
+0.18%
23:35:58 | สกุลเงิน
1.2880
1.2881
1.2881
1.2905
1.2917
1.2860
-0.0025
-0.19%
23:36:09 | สกุลเงิน
198.65
198.68
198.67
198.61
198.75
195.87
+0.06
+0.03%
23:36:05 | สกุลเงิน
2,361.83
2,362.10
2,361.97
2,397.29
2,401.31
2,357.65
-35.32
-1.47%
23:36:09 | สกุลเงิน