ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1863
1.1867
1.1865
1.1862
1.1870
1.1862
-0.0005
-0.04%
07:10:07 | สกุลเงิน
1.3893
1.3894
1.3894
1.3899
1.3906
1.3892
-0.0008
-0.05%
07:10:10 | สกุลเงิน
152.35
152.43
152.39
152.47
152.58
152.35
-0.03
-0.02%
07:10:10 | สกุลเงิน
1,813.40
1,813.73
1,813.57
1,743.30
1,815.35
1,812.17
-0.50
-0.03%
07:10:11 | สกุลเงิน