ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1861
1.1863
1.1862
1.1817
1.1865
1.1787
+0.0046
+0.39%
03:59:51 | สกุลเงิน
1.3035
1.3040
1.3038
1.3081
1.3121
1.3020
-0.0043
-0.33%
03:59:56 | สกุลเงิน
136.60
136.68
136.64
137.12
137.35
136.37
-0.48
-0.35%
03:59:53 | สกุลเงิน
1,901.42
1,901.69
1,901.56
1,862.42
1,914.30
1,894.38
-2.54
-0.13%
03:59:58 | สกุลเงิน