ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1217
1.1218
1.1218
1.1232
1.1242
1.1211
-0.0014
-0.13%
12:07:06 | สกุลเงินตรา
1.2543
1.2544
1.2544
1.2574
1.2583
1.2531
-0.0029
-0.23%
12:07:06 | สกุลเงินตรา
136.79
136.82
136.81
136.90
137.15
136.39
-0.10
-0.08%
12:07:04 | สกุลเงินตรา
1,703.49
1,703.97
1,703.73
1,740.01
1,705.40
1,697.20
+4.67
+0.27%
12:07:01 | สกุลเงินตรา