ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.2167
1.2169
1.2168
1.2162
1.2190
1.2152
+0.0006
+0.05%
04:59:58 | สกุลเงิน
1.3684
1.3688
1.3686
1.3729
1.3738
1.3636
-0.0046
-0.34%
04:59:56 | สกุลเงิน
142.01
142.10
142.06
142.09
142.21
141.51
-0.06
-0.04%
04:59:56 | สกุลเงิน
1,855.72
1,855.99
1,855.86
1,862.42
1,870.87
1,837.47
-14.42
-0.77%
04:59:58 | สกุลเงิน