ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0765
1.0769
1.0767
1.0760
1.0770
1.0757
+0.0006
+0.06%
07:04:35 | สกุลเงิน
1.2554
1.2558
1.2556
1.2540
1.2559
1.2535
+0.0010
+0.08%
07:04:40 | สกุลเงิน
182.05
182.07
182.06
181.53
182.12
181.68
+0.35
+0.19%
07:04:40 | สกุลเงิน
2,006.88
2,007.17
2,007.03
2,028.69
2,007.85
2,003.60
+3.43
+0.17%
07:04:37 | สกุลเงิน