ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1599
1.1600
1.1600
1.1604
1.1606
1.1599
-0.0004
-0.04%
06:21:40 | สกุลเงิน
1.3734
1.3736
1.3735
1.3747
1.3749
1.3735
-0.0011
-0.08%
06:21:40 | สกุลเงิน
156.25
156.30
156.27
156.45
156.50
156.24
-0.17
-0.11%
06:21:44 | สกุลเงิน
1,796.38
1,796.72
1,796.55
1,750.20
1,798.12
1,796.38
-0.24
-0.01%
06:21:40 | สกุลเงิน