ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0522
1.0523
1.0523
1.0522
1.054
1.0519
0.0001
0.01%
07:12:52 | สกุลเงิน
1.2245
1.2249
1.2247
1.2252
1.2279
1.2245
-0.0006
-0.05%
07:12:53 | สกุลเงิน
165.58
165.66
165.62
165.78
165.94
165.60
0.00
0.00%
07:12:54 | สกุลเงิน
1,801.59
1,801.88
1,801.74
1,768.61
1,804.58
1,801.43
-1.25
-0.07%
07:12:51 | สกุลเงิน