ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0733
1.0737
1.0735
1.0725
1.0765
1.0697
+0.0011
+0.10%
03:59:54 | สกุลเงิน
1.2625
1.2633
1.2629
1.2597
1.2667
1.2586
+0.0035
+0.28%
03:59:56 | สกุลเงิน
160.53
160.62
160.57
160.09
160.66
159.82
+0.46
+0.28%
03:59:57 | สกุลเงิน
1,852.90
1,855.09
1,853.99
1,750.20
1,861.98
1,848.02
+3.17
+0.17%
03:58:58 | สกุลเงิน