ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1164
1.1168
1.1166
1.1157
1.1169
1.1158
+0.0010
+0.09%
08:22:44 | สกุลเงินตรา
110.23
110.26
110.25
110.12
110.32
110.01
+0.17
+0.16%
08:22:40 | สกุลเงินตรา
1.2739
1.2740
1.2740
1.2719
1.2807
1.2715
+0.0022
+0.17%
08:22:43 | สกุลเงินตรา
0.6912
0.6914
0.6913
0.6926
0.6916
0.6890
+0.0045
+0.66%
08:22:41 | สกุลเงินตรา
140.42
140.47
140.45
139.71
140.53
139.99
+0.76
+0.54%
08:22:48 | สกุลเงินตรา
1,277.94
1,278.22
1,278.08
1,281.17
1,278.95
1,276.91
+0.27
+0.02%
08:22:47 | สกุลเงินตรา