ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1218
1.1220
1.1219
1.1216
1.1219
1.1214
-0.0001
-0.01%
07:12:55 | สกุลเงินตรา
107.74
107.77
107.76
107.78
107.84
107.71
+0.06
+0.05%
07:12:59 | สกุลเงินตรา
1.2510
1.2511
1.2511
1.2507
1.2517
1.2494
+0.0010
+0.08%
07:12:58 | สกุลเงินตรา
0.7043
0.7045
0.7044
0.7039
0.7048
0.7040
+0.0002
+0.03%
07:12:46 | สกุลเงินตรา
134.78
134.83
134.81
134.68
134.91
134.63
+0.15
+0.12%
07:12:52 | สกุลเงินตรา
1,425.75
1,426.07
1,425.91
1,281.17
1,428.69
1,423.70
+0.53
+0.04%
07:13:00 | สกุลเงินตรา