ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1421
1.1422
1.1422
1.1411
1.1438
1.1412
+0.0010
+0.09%
11:07:44 | สกุลเงินตรา
110.42
110.44
110.43
110.70
110.75
110.43
-0.25
-0.23%
11:07:42 | สกุลเงินตรา
1.3204
1.3205
1.3205
1.3194
1.3229
1.3185
+0.0008
+0.06%
11:07:40 | สกุลเงินตรา
0.7146
0.7147
0.7147
0.7115
0.7169
0.7114
+0.0032
+0.44%
11:07:42 | สกุลเงินตรา
145.78
145.82
145.80
146.08
146.41
145.80
-0.25
-0.17%
11:07:58 | สกุลเงินตรา
1,318.62
1,318.89
1,318.76
1,281.17
1,319.09
1,312.55
+6.21
+0.47%
11:07:45 | สกุลเงินตรา