ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1055
1.1056
1.1056
1.1057
1.1084
1.1048
-0.0001
-0.01%
20:40:43 | สกุลเงินตรา
108.56
108.57
108.57
108.62
108.72
108.48
-0.07
-0.06%
20:40:39 | สกุลเงินตรา
1.2857
1.2860
1.2859
1.2913
1.2928
1.2851
-0.0054
-0.42%
20:40:40 | สกุลเงินตรา
0.6789
0.6790
0.6790
0.6785
0.6804
0.6784
+0.0006
+0.08%
20:40:41 | สกุลเงินตรา
139.59
139.61
139.60
140.26
140.51
139.52
-0.67
-0.48%
20:40:36 | สกุลเงินตรา
1,469.28
1,469.55
1,469.41
1,464.15
1,473.28
1,463.58
+5.26
+0.36%
20:40:44 | สกุลเงินตรา