ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1100
1.1101
1.1101
1.1104
1.1110
1.1096
-0.0001
-0.01%
17:26:38 | สกุลเงินตรา
108.59
108.61
108.60
108.75
108.79
108.58
-0.15
-0.14%
17:26:31 | สกุลเงินตรา
1.3137
1.3138
1.3138
1.3155
1.3166
1.3112
-0.0018
-0.13%
17:26:31 | สกุลเงินตรา
1.3176
1.3179
1.3178
1.3169
1.3204
1.3157
+0.0004
+0.03%
17:26:37 | สกุลเงินตรา
0.6846
0.6848
0.6847
0.6831
0.6848
0.6831
+0.0014
+0.20%
17:26:27 | สกุลเงินตรา
142.65
142.69
142.67
143.06
143.16
142.42
-0.39
-0.27%
17:26:31 | สกุลเงินตรา
1,474.55
1,474.82
1,474.68
1,475.63
1,476.52
1,471.56
-0.92
-0.06%
17:26:39 | สกุลเงินตรา