ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1031
1.1032
1.1032
1.1027
1.1046
1.0991
+0.0003
+0.03%
03:08:22 | สกุลเงินตรา
108.85
108.86
108.86
108.41
108.90
108.16
+0.47
+0.44%
03:08:18 | สกุลเงินตรา
1.2768
1.2772
1.2770
1.2607
1.2799
1.2603
+0.0164
+1.30%
03:08:21 | สกุลเงินตรา
1.3202
1.3203
1.3203
1.3231
1.3240
1.3193
-0.0029
-0.22%
03:08:18 | สกุลเงินตรา
0.6752
0.6753
0.6753
0.6773
0.6789
0.6743
-0.0022
-0.32%
03:08:10 | สกุลเงินตรา
138.97
139.07
139.02
136.63
139.32
136.46
+2.40
+1.76%
03:08:23 | สกุลเงินตรา
1,481.01
1,481.30
1,481.15
1,281.17
1,498.24
1,477.37
-12.01
-0.80%
03:08:03 | สกุลเงินตรา