ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0859
1.0862
1.0861
1.0855
1.0865
1.0855
+0.0004
+0.04%
04:14:39 | สกุลเงินตรา
108.84
108.87
108.86
108.81
108.86
108.83
+0.04
+0.04%
04:13:24 | สกุลเงินตรา
1.2383
1.2386
1.2385
1.2382
1.2388
1.2381
-0.0001
-0.00%
04:14:18 | สกุลเงินตรา
1.4017
1.4022
1.4020
1.4013
1.4023
1.4012
+0.0008
+0.05%
04:14:36 | สกุลเงินตรา
0.6225
0.6231
0.6228
0.6225
0.6233
0.6225
+0.0002
+0.03%
04:14:34 | สกุลเงินตรา
134.77
134.85
134.81
134.73
134.84
134.77
+0.05
+0.04%
04:14:18 | สกุลเงินตรา
1,643.94
1,646.01
1,644.97
1,639.46
1,644.97
1,644.97
0.00
0.00%
04:00:01 | สกุลเงินตรา