ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1365
1.1368
1.1367
1.1341
1.1382
1.1326
+0.0027
+0.23%
19:43:01 | สกุลเงินตรา
107.36
107.41
107.39
107.28
107.43
107.12
+0.12
+0.12%
19:43:01 | สกุลเงินตรา
1.2513
1.2517
1.2515
1.2556
1.2564
1.2507
-0.0037
-0.29%
19:43:01 | สกุลเงินตรา
1.3627
1.3631
1.3629
1.3608
1.3647
1.3596
+0.0021
+0.15%
19:43:02 | สกุลเงินตรา
0.6943
0.6946
0.6945
0.6939
0.6965
0.6921
+0.0006
+0.08%
19:43:00 | สกุลเงินตรา
134.35
134.43
134.39
134.67
134.81
134.19
-0.28
-0.21%
19:43:05 | สกุลเงินตรา
1,802.87
1,803.31
1,803.09
1,740.01
1,805.41
1,791.14
+0.46
+0.03%
19:43:09 | สกุลเงินตรา