ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1054
1.1055
1.1055
1.1053
1.1059
1.1051
+0.0003
+0.02%
08:46:00 | สกุลเงินตรา
109.49
109.50
109.50
109.48
109.59
109.49
+0.01
+0.01%
08:46:01 | สกุลเงินตรา
1.3117
1.3118
1.3118
1.3120
1.3127
1.3113
-0.0003
-0.03%
08:46:02 | สกุลเงินตรา
1.3126
1.3127
1.3127
1.3126
1.3133
1.3122
+0.0004
+0.03%
08:46:01 | สกุลเงินตรา
0.6847
0.6848
0.6848
0.6846
0.6852
0.6838
+0.0001
+0.02%
08:46:01 | สกุลเงินตรา
143.57
143.65
143.61
143.64
143.78
143.58
-0.04
-0.03%
08:46:00 | สกุลเงินตรา
1,561.61
1,561.95
1,561.78
1,563.00
1,563.29
1,559.65
-1.25
-0.08%
08:46:05 | สกุลเงินตรา