วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0522
1.0523
1.0523
1.0522
1.0526
1.0519
0.0001
0.01%
06:01:17 | สกุลเงิน
135.31
135.34
135.32
135.27
135.35
135.29
+0.06
+0.04%
05:59:57 | สกุลเงิน
1.2256
1.2260
1.2258
1.2252
1.2263
1.2253
+0.0005
+0.04%
05:58:39 | สกุลเงิน
0.9368
0.9371
0.9370
0.9368
0.9374
0.9367
0.0001
0.00%
06:01:17 | สกุลเงิน
1.3432
1.3433
1.3433
1.3436
1.3434
1.3423
0.0001
0.00%
06:01:15 | สกุลเงิน
0.6807
0.6809
0.6808
0.6808
0.6815
0.6804
-0.0001
-0.01%
05:59:46 | สกุลเงิน
0.8582
0.8588
0.8585
0.8584
0.8588
0.8579
-0.0008
-0.09%
05:59:53 | สกุลเงิน
142.36
142.45
142.40
142.33
142.46
142.30
+0.04
+0.03%
05:59:57 | สกุลเงิน
92.11
92.16
92.14
92.13
92.22
92.07
-0.01
-0.02%
06:01:17 | สกุลเงิน
165.84
165.93
165.88
165.78
165.94
165.77
+0.26
+0.16%
05:59:57 | สกุลเงิน
1,802.08
1,802.60
1,802.34
1,768.61
1,802.99
1,802.08
-0.65
-0.04%
06:01:15 | สกุลเงิน