วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0628
1.0629
1.0629
1.0622
1.0635
1.0602
+0.0007
+0.07%
17:16:44 | สกุลเงิน
154.55
154.58
154.57
154.26
154.62
154.13
+0.29
+0.19%
17:16:41 | สกุลเงิน
1.2449
1.2454
1.2451
1.2439
1.2456
1.2409
+0.0008
+0.06%
17:16:43 | สกุลเงิน
0.9127
0.9131
0.9129
0.9115
0.9142
0.9114
+0.0015
+0.16%
17:16:43 | สกุลเงิน
1.3794
1.3796
1.3795
1.3786
1.3814
1.3784
+0.0009
+0.07%
17:16:42 | สกุลเงิน
0.6418
0.6420
0.6419
0.6439
0.6445
0.6408
-0.0022
-0.34%
17:16:38 | สกุลเงิน
0.8537
0.8538
0.8537
0.8536
0.8545
0.8528
+0.0001
+0.01%
17:16:40 | สกุลเงิน
164.26
164.30
164.28
163.91
164.33
163.68
+0.37
+0.23%
17:16:44 | สกุลเงิน
99.19
99.22
99.20
99.38
99.45
98.92
-0.18
-0.18%
17:16:42 | สกุลเงิน
192.41
192.44
192.43
192.01
192.51
191.64
+0.42
+0.22%
17:16:44 | สกุลเงิน
2,373.55
2,373.82
2,373.69
2,383.19
2,392.20
2,363.07
-9.50
-0.40%
17:16:44 | สกุลเงิน