วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0733
1.0737
1.0735
1.0725
1.0765
1.0697
+0.0011
+0.10%
03:59:54 | สกุลเงิน
127.11
127.15
127.13
127.12
127.25
126.68
-0.01
-0.01%
03:59:56 | สกุลเงิน
1.2625
1.2633
1.2629
1.2597
1.2667
1.2586
+0.0035
+0.28%
03:59:56 | สกุลเงิน
0.9573
0.9574
0.9574
0.9597
0.9604
0.9545
-0.0019
-0.20%
03:59:55 | สกุลเงิน
1.2721
1.2725
1.2723
1.2772
1.2784
1.2718
-0.0049
-0.38%
03:59:54 | สกุลเงิน
0.7160
0.7162
0.7161
0.7096
0.7167
0.7089
+0.0063
+0.89%
03:59:51 | สกุลเงิน
0.8502
0.8508
0.8505
0.8510
0.8523
0.8481
-0.0007
-0.08%
03:59:54 | สกุลเงิน
136.44
136.52
136.48
136.32
136.73
135.85
+0.14
+0.10%
03:59:58 | สกุลเงิน
90.98
91.08
91.03
90.22
91.04
90.00
+0.79
+0.88%
03:59:58 | สกุลเงิน
160.53
160.62
160.57
160.09
160.66
159.82
+0.46
+0.28%
03:59:57 | สกุลเงิน
1,852.90
1,855.09
1,853.99
1,750.20
1,861.98
1,848.02
+3.17
+0.17%
03:58:58 | สกุลเงิน