วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1366
1.1367
1.1367
1.1341
1.1382
1.1326
+0.0027
+0.23%
20:18:01 | สกุลเงินตรา
107.35
107.38
107.37
107.28
107.43
107.12
+0.10
+0.10%
20:18:02 | สกุลเงินตรา
1.2497
1.2501
1.2499
1.2556
1.2564
1.2499
-0.0053
-0.42%
20:18:01 | สกุลเงินตรา
0.9397
0.9401
0.9399
0.9416
0.9426
0.9390
-0.0014
-0.15%
20:18:02 | สกุลเงินตรา
1.3626
1.3630
1.3628
1.3608
1.3647
1.3596
+0.0020
+0.15%
20:18:03 | สกุลเงินตรา
0.6934
0.6936
0.6935
0.6939
0.6965
0.6921
-0.0004
-0.06%
20:18:02 | สกุลเงินตรา
0.6509
0.6511
0.6510
0.6540
0.6545
0.6510
-0.0029
-0.44%
20:18:01 | สกุลเงินตรา
122.03
122.05
122.04
121.67
122.23
121.47
+0.37
+0.30%
20:18:02 | สกุลเงินตรา
134.18
134.21
134.20
134.67
134.81
134.18
-0.47
-0.35%
20:18:02 | สกุลเงินตรา
1,796.02
1,796.60
1,796.31
1,740.01
1,805.41
1,791.14
-6.32
-0.35%
20:18:06 | สกุลเงินตรา