วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.2074
1.2078
1.2076
1.2174
1.2185
1.2062
-0.0100
-0.82%
04:59:56 | สกุลเงิน
106.56
106.59
106.58
106.21
106.70
105.86
+0.36
+0.34%
04:59:56 | สกุลเงิน
1.3929
1.3933
1.3931
1.4013
1.4027
1.3888
-0.0082
-0.59%
04:59:56 | สกุลเงิน
0.9081
0.9088
0.9085
0.9042
0.9104
0.9027
+0.0042
+0.46%
04:59:53 | สกุลเงิน
1.2738
1.2742
1.2740
1.2601
1.2750
1.2585
+0.0141
+1.12%
04:59:56 | สกุลเงิน
0.7703
0.7705
0.7704
0.7870
0.7884
0.7693
-0.0168
-2.13%
04:59:55 | สกุลเงิน
0.7233
0.7237
0.7235
0.7369
0.7383
0.7223
-0.0137
-1.86%
04:59:56 | สกุลเงิน
128.66
128.74
128.70
129.32
129.55
128.56
-0.62
-0.48%
04:59:56 | สกุลเงิน
148.43
148.51
148.47
148.83
149.18
147.41
-0.36
-0.24%
04:59:57 | สกุลเงิน
1,734.27
1,734.54
1,734.40
1,862.42
1,775.82
1,717.33
-36.44
-2.06%
04:59:59 | สกุลเงิน