วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1602
1.1603
1.1602
1.1604
1.1606
1.1602
-0.0001
-0.01%
05:54:31 | สกุลเงิน
113.80
113.81
113.81
113.81
113.86
113.78
-0.01
-0.00%
05:54:35 | สกุลเงิน
1.3740
1.3741
1.3741
1.3747
1.3749
1.3738
-0.0006
-0.04%
05:54:39 | สกุลเงิน
0.9181
0.9182
0.9182
0.9180
0.9183
0.9178
+0.0001
+0.02%
05:54:30 | สกุลเงิน
1.2361
1.2362
1.2362
1.2353
1.2366
1.2352
+0.0006
+0.04%
05:54:32 | สกุลเงิน
0.7515
0.7519
0.7517
0.7514
0.7523
0.7515
+0.0003
+0.04%
05:54:32 | สกุลเงิน
0.7165
0.7169
0.7167
0.7165
0.7176
0.7160
+0.0002
+0.03%
05:54:22 | สกุลเงิน
132.03
132.05
132.04
132.07
132.13
132.03
-0.03
-0.02%
05:54:35 | สกุลเงิน
156.35
156.39
156.37
156.45
156.50
156.34
-0.08
-0.05%
05:54:43 | สกุลเงิน
1,796.79
1,797.12
1,796.95
1,750.20
1,798.12
1,796.51
+0.16
+0.01%
05:54:25 | สกุลเงิน