วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1872
1.1876
1.1874
1.1840
1.1895
1.1837
+0.0034
+0.29%
19:17:40 | สกุลเงิน
104.45
104.46
104.46
104.54
104.65
104.15
-0.09
-0.08%
19:17:39 | สกุลเงิน
1.3342
1.3343
1.3343
1.3322
1.3381
1.3318
+0.0019
+0.15%
19:17:37 | สกุลเงิน
0.9126
0.9130
0.9128
0.9124
0.9138
0.9098
+0.0003
+0.03%
19:17:40 | สกุลเงิน
1.3049
1.3054
1.3052
1.3077
1.3086
1.3010
-0.0026
-0.20%
19:17:39 | สกุลเงิน
0.7342
0.7344
0.7343
0.7285
0.7368
0.7284
+0.0058
+0.80%
19:17:37 | สกุลเงิน
0.6980
0.6984
0.6982
0.6921
0.7006
0.6918
+0.0061
+0.88%
19:17:43 | สกุลเงิน
123.99
124.06
124.03
123.78
124.03
123.66
+0.24
+0.20%
19:17:40 | สกุลเงิน
139.34
139.40
139.37
139.27
139.55
139.07
+0.09
+0.06%
19:17:42 | สกุลเงิน
1,813.36
1,813.73
1,813.55
1,862.42
1,839.04
1,805.90
-24.00
-1.31%
19:17:41 | สกุลเงิน