วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.2139
1.2143
1.2141
1.2078
1.2148
1.2071
+0.0063
+0.52%
15/05 | สกุลเงิน
109.33
109.36
109.35
109.45
109.66
109.21
-0.10
-0.10%
15/05 | สกุลเงิน
1.4095
1.4100
1.4098
1.4049
1.4111
1.4037
+0.0047
+0.34%
15/05 | สกุลเงิน
0.9013
0.9017
0.9015
0.9062
0.9065
0.9013
-0.0044
-0.49%
15/05 | สกุลเงิน
1.2103
1.2107
1.2105
1.2157
1.2180
1.2079
-0.0055
-0.45%
15/05 | สกุลเงิน
0.7776
0.7778
0.7777
0.7726
0.7788
0.7714
+0.0048
+0.62%
15/05 | สกุลเงิน
0.7245
0.7249
0.7247
0.7179
0.7255
0.7169
+0.0076
+1.06%
15/05 | สกุลเงิน
132.72
132.80
132.76
132.19
132.85
132.18
+0.57
+0.43%
15/05 | สกุลเงิน
154.08
154.17
154.13
153.78
154.30
153.62
+0.34
+0.22%
15/05 | สกุลเงิน
1,843.13
1,843.40
1,843.27
1,743.30
1,845.17
1,819.87
+16.67
+0.91%
15/05 | สกุลเงิน