วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1862
1.1866
1.1864
1.1862
1.1870
1.1862
-0.0006
-0.05%
06:43:36 | สกุลเงิน
109.70
109.73
109.71
109.68
109.78
109.64
+0.01
+0.01%
06:43:43 | สกุลเงิน
1.3895
1.3896
1.3895
1.3899
1.3906
1.3892
-0.0006
-0.04%
06:43:43 | สกุลเงิน
0.9058
0.9062
0.9060
0.9061
0.9063
0.9053
+0.0006
+0.07%
06:43:27 | สกุลเงิน
1.2470
1.2474
1.2472
1.2477
1.2486
1.2464
+0.0002
+0.02%
06:43:41 | สกุลเงิน
0.7341
0.7343
0.7342
0.7334
0.7347
0.7335
-0.0002
-0.03%
06:43:38 | สกุลเงิน
0.6972
0.6976
0.6974
0.6982
0.6985
0.6966
0.0000
0.00%
06:43:24 | สกุลเงิน
130.15
130.19
130.17
130.13
130.25
130.10
+0.02
+0.02%
06:43:43 | สกุลเงิน
152.43
152.48
152.46
152.47
152.58
152.35
+0.04
+0.02%
06:43:42 | สกุลเงิน
1,812.78
1,813.10
1,812.94
1,743.30
1,815.35
1,812.17
-1.13
-0.06%
06:43:43 | สกุลเงิน