วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1861
1.1865
1.1863
1.1906
1.1927
1.1848
-0.0043
-0.36%
19/06 | สกุลเงิน
110.21
110.26
110.24
110.19
110.83
109.95
+0.04
+0.03%
19/06 | สกุลเงิน
1.3807
1.3811
1.3809
1.3919
1.3945
1.3792
-0.0110
-0.79%
19/06 | สกุลเงิน
1.2463
1.2467
1.2465
1.2358
1.2481
1.2336
+0.0104
+0.84%
19/06 | สกุลเงิน
0.7477
0.7479
0.7478
0.7552
0.7562
0.7477
-0.0072
-0.95%
19/06 | สกุลเงิน
0.8587
0.8592
0.8590
0.8552
0.8601
0.8542
+0.0039
+0.45%
19/06 | สกุลเงิน
130.71
130.80
130.76
131.18
131.44
130.62
-0.43
-0.33%
19/06 | สกุลเงิน
82.40
82.46
82.43
83.19
83.39
82.43
-0.76
-0.91%
19/06 | สกุลเงิน
152.17
152.28
152.23
153.36
153.79
152.00
-1.15
-0.75%
19/06 | สกุลเงิน
1,764.19
1,764.46
1,764.33
1,743.30
1,797.09
1,761.14
-8.98
-0.51%
19/06 | สกุลเงิน