วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1300
1.1301
1.1300
1.1341
1.1345
1.1297
-0.0040
-0.35%
20:43:11 | สกุลเงิน
113.77
113.80
113.79
113.64
113.97
113.49
+0.10
+0.09%
20:43:08 | สกุลเงิน
1.3472
1.3476
1.3474
1.3554
1.3566
1.3473
-0.0080
-0.59%
20:43:11 | สกุลเงิน
1.2639
1.2640
1.2639
1.2581
1.2643
1.2555
+0.0059
+0.47%
20:43:05 | สกุลเงิน
0.7108
0.7113
0.7110
0.7173
0.7188
0.7110
-0.0073
-1.01%
20:43:07 | สกุลเงิน
0.8384
0.8389
0.8386
0.8364
0.8390
0.8349
+0.0022
+0.27%
20:43:10 | สกุลเงิน
128.56
128.59
128.57
128.87
129.16
128.51
-0.34
-0.26%
20:43:11 | สกุลเงิน
80.89
80.93
80.91
81.54
81.83
80.85
-0.63
-0.77%
20:43:07 | สกุลเงิน
153.27
153.36
153.32
154.08
154.49
153.25
-0.76
-0.50%
20:43:08 | สกุลเงิน
1,840.26
1,840.60
1,840.43
1,750.20
1,844.27
1,832.67
+5.71
+0.31%
20:43:13 | สกุลเงิน