วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1727
1.1728
1.1728
1.1724
1.1731
1.1717
+0.0004
+0.04%
09:12:30 | สกุลเงิน
109.39
109.40
109.39
109.21
109.49
109.13
+0.18
+0.17%
09:12:36 | สกุลเงิน
1.3662
1.3665
1.3664
1.3656
1.3678
1.3652
+0.0004
+0.03%
09:12:39 | สกุลเงิน
1.2792
1.2794
1.2793
1.2822
1.2833
1.2775
-0.0022
-0.17%
09:12:42 | สกุลเงิน
0.7248
0.7250
0.7249
0.7229
0.7268
0.7224
+0.0018
+0.25%
09:12:36 | สกุลเงิน
0.8582
0.8585
0.8583
0.8582
0.8589
0.8573
+0.0003
+0.04%
09:12:40 | สกุลเงิน
128.27
128.33
128.30
128.03
128.41
127.93
+0.27
+0.21%
09:12:41 | สกุลเงิน
79.29
79.32
79.31
78.95
79.57
78.85
+0.34
+0.42%
09:12:41 | สกุลเงิน
149.45
149.47
149.46
149.14
149.74
149.02
+0.29
+0.19%
09:12:40 | สกุลเงิน
1,776.92
1,777.17
1,777.05
1,743.30
1,777.64
1,772.44
+2.47
+0.14%
09:12:41 | สกุลเงิน