วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0405
1.0408
1.0407
1.0405
1.0407
1.0401
+0.0001
+0.01%
05:01:10 | สกุลเงิน
138.07
138.10
138.09
138.05
138.09
138.01
+0.06
+0.04%
05:00:58 | สกุลเงิน
1.2062
1.2065
1.2063
1.2054
1.2066
1.2057
+0.0008
+0.06%
05:01:09 | สกุลเงิน
1.3409
1.3410
1.3410
1.3408
1.3415
1.3410
0.0001
0.00%
05:00:33 | สกุลเงิน
0.6782
0.6786
0.6784
0.6784
0.6787
0.6783
-0.0002
-0.03%
05:01:05 | สกุลเงิน
0.6290
0.6291
0.6291
0.6297
0.6301
0.6291
-0.0003
-0.06%
05:01:05 | สกุลเงิน
0.8625
0.8629
0.8627
0.8628
0.8631
0.8621
-0.0001
-0.01%
05:01:10 | สกุลเงิน
143.68
143.73
143.71
143.62
143.71
143.58
+0.09
+0.06%
05:01:10 | สกุลเงิน
93.64
93.71
93.68
93.64
93.69
93.67
0.01
0.00%
05:01:05 | สกุลเงิน
166.53
166.62
166.57
166.38
166.60
166.45
+0.17
+0.10%
05:01:09 | สกุลเงิน
1,768.46
1,768.75
1,768.61
1,749.83
1,770.07
1,745.13
+18.78
+1.07%
05:00:03 | สกุลเงิน