วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1279
1.1280
1.1279
1.1307
1.1316
1.1277
-0.0037
-0.33%
10:41:27 | สกุลเงิน
113.68
113.71
113.69
113.35
113.88
113.36
+0.38
+0.34%
10:41:25 | สกุลเงิน
1.3333
1.3334
1.3333
1.3340
1.3344
1.3327
-0.0006
-0.05%
10:41:24 | สกุลเงิน
1.2743
1.2744
1.2744
1.2792
1.2763
1.2719
-0.0043
-0.33%
10:41:24 | สกุลเงิน
0.7139
0.7141
0.7140
0.7113
0.7145
0.7115
+0.0017
+0.24%
10:41:27 | สกุลเงิน
0.6829
0.6833
0.6831
0.6814
0.6837
0.6812
+0.0005
+0.07%
10:41:25 | สกุลเงิน
0.8457
0.8462
0.8460
0.8481
0.8485
0.8456
-0.0022
-0.25%
10:41:27 | สกุลเงิน
128.20
128.28
128.24
128.28
128.58
128.01
+0.01
+0.01%
10:41:26 | สกุลเงิน
81.16
81.19
81.18
80.60
81.35
80.67
+0.57
+0.71%
10:41:28 | สกุลเงิน
151.56
151.62
151.59
151.16
151.91
151.15
+0.43
+0.28%
10:41:24 | สกุลเงิน
1,794.22
1,794.48
1,794.35
1,750.20
1,796.65
1,779.91
+6.23
+0.35%
10:41:30 | สกุลเงิน