วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0854
1.0856
1.0855
1.0822
1.0862
1.0812
+0.0034
+0.31%
20:41:12 | สกุลเงิน
156.75
156.76
156.76
156.77
156.91
156.53
-0.01
-0.01%
20:41:10 | สกุลเงิน
1.2735
1.2736
1.2736
1.2715
1.2746
1.2705
+0.0021
+0.17%
20:41:07 | สกุลเงิน
1.3670
1.3672
1.3671
1.3691
1.3697
1.3657
-0.0022
-0.16%
20:41:13 | สกุลเงิน
0.6642
0.6644
0.6643
0.6617
0.6654
0.6613
+0.0025
+0.38%
20:41:06 | สกุลเงิน
0.6121
0.6125
0.6123
0.6092
0.6134
0.6091
+0.0027
+0.44%
20:41:11 | สกุลเงิน
0.8523
0.8524
0.8523
0.8510
0.8529
0.8499
+0.0013
+0.15%
20:40:50 | สกุลเงิน
170.16
170.17
170.16
169.72
170.20
169.29
+0.44
+0.26%
20:41:12 | สกุลเงิน
104.14
104.17
104.16
103.81
104.25
103.64
+0.35
+0.34%
20:41:06 | สกุลเงิน
199.63
199.65
199.64
199.43
199.75
199.11
+0.21
+0.11%
20:41:13 | สกุลเงิน
2,364.71
2,364.98
2,364.85
2,378.75
2,383.77
2,355.19
-13.90
-0.58%
20:41:13 | สกุลเงิน