วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1830
1.1834
1.1832
1.1813
1.1838
1.1783
+0.0020
+0.17%
23:08:47 | สกุลเงิน
106.49
106.50
106.50
106.89
107.04
106.44
-0.42
-0.40%
23:08:44 | สกุลเงิน
1.3101
1.3102
1.3102
1.3058
1.3143
1.3049
+0.0039
+0.29%
23:08:50 | สกุลเงิน
1.3244
1.3248
1.3246
1.3215
1.3271
1.3204
+0.0026
+0.20%
23:08:50 | สกุลเงิน
0.7168
0.7170
0.7169
0.7148
0.7174
0.7133
+0.0021
+0.29%
23:08:45 | สกุลเงิน
0.6550
0.6551
0.6551
0.6545
0.6560
0.6526
+0.0006
+0.08%
23:08:46 | สกุลเงิน
125.98
126.06
126.02
126.26
126.48
125.75
-0.27
-0.21%
23:08:45 | สกุลเงิน
139.52
139.57
139.55
139.63
140.02
139.35
-0.12
-0.09%
23:08:44 | สกุลเงิน
0.9494
0.9500
0.9497
0.9446
0.9507
0.9437
+0.0047
+0.50%
23:08:50 | สกุลเงิน
1.0942
1.0947
1.0945
1.0915
1.0955
1.0909
+0.0029
+0.27%
23:08:46 | สกุลเงิน
1,944.05
1,944.34
1,944.19
1,740.01
1,962.27
1,939.07
-9.45
-0.48%
23:08:47 | สกุลเงิน