วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1213
1.1216
1.1215
1.1232
1.1242
1.1212
-0.0018
-0.16%
10:26:16 | สกุลเงินตรา
108.88
108.89
108.89
108.87
109.04
108.81
-0.01
-0.00%
10:26:16 | สกุลเงินตรา
1.2537
1.2538
1.2538
1.2574
1.2583
1.2531
-0.0034
-0.27%
10:26:17 | สกุลเงินตรา
1.3516
1.3517
1.3517
1.3494
1.3519
1.3487
+0.0024
+0.17%
10:26:13 | สกุลเงินตรา
0.6896
0.6897
0.6897
0.6915
0.6933
0.6892
-0.0022
-0.33%
10:26:13 | สกุลเงินตรา
0.6414
0.6418
0.6416
0.6420
0.6433
0.6405
-0.0003
-0.05%
10:26:12 | สกุลเงินตรา
122.09
122.15
122.12
122.31
122.51
122.05
-0.19
-0.16%
10:26:17 | สกุลเงินตรา
136.52
136.54
136.53
136.90
137.15
136.39
-0.38
-0.28%
10:26:17 | สกุลเงินตรา
0.9321
0.9323
0.9322
0.9330
0.9354
0.9314
-0.0014
-0.15%
10:26:13 | สกุลเงินตรา
1.0745
1.0753
1.0749
1.0764
1.0788
1.0741
-0.0022
-0.20%
10:26:13 | สกุลเงินตรา
1,702.80
1,703.29
1,703.05
1,740.01
1,705.40
1,697.20
+3.99
+0.23%
10:26:17 | สกุลเงินตรา