วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
24.2600
24.2700
24.2650
24.1200
24.2950
24.1100
+0.1450
+0.60%
09:37:44 | สกุลเงิน
26.150
26.180
26.165
26.010
26.185
26.010
+0.145
+0.56%
09:37:44 | สกุลเงิน
36.220
36.250
36.235
36.120
36.245
36.090
+0.115
+0.32%
09:37:45 | สกุลเงิน
5.1730
5.1746
5.1738
5.1676
5.1740
5.1588
+0.0062
+0.12%
09:37:03 | สกุลเงิน
39.237
39.274
39.255
39.111
39.270
39.097
+0.147
+0.38%
09:37:38 | สกุลเงิน
45.717
45.747
45.732
45.556
45.749
45.563
+0.166
+0.36%
09:37:41 | สกุลเงิน
4.2988
4.3016
4.3002
4.2842
4.3014
4.2843
+0.0161
+0.38%
09:37:44 | สกุลเงิน
0.3058
0.3064
0.3061
0.2861
0.3062
0.3049
+0.0006
+0.20%
09:37:46 | สกุลเงิน
23.4800
23.5000
23.4900
23.3700
23.5200
23.3500
+0.1200
+0.51%
09:37:40 | สกุลเงิน
24.7486
24.7652
24.7569
24.6691
24.7643
24.6536
+0.0915
+0.37%
09:37:40 | สกุลเงิน
1.2042
1.2053
1.2047
1.2015
1.2050
1.2002
+0.0032
+0.26%
09:37:44 | สกุลเงิน
33.470
33.490
33.480
33.370
33.485
33.360
+0.120
+0.36%
09:37:37 | สกุลเงิน