วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
23.2435
23.2871
23.2653
23.1869
23.2765
23.1585
+0.0795
+0.34%
12:35:44 | สกุลเงิน
26.106
26.155
26.130
25.932
26.134
26.026
+0.063
+0.24%
12:35:28 | สกุลเงิน
38.359
38.431
38.395
38.288
38.395
38.242
+0.103
+0.27%
12:35:29 | สกุลเงิน
4.8883
4.8911
4.8897
4.8847
4.8916
4.8811
+0.0050
+0.10%
12:36:03 | สกุลเงิน
37.352
37.422
37.387
37.157
37.390
37.241
+0.098
+0.26%
12:35:46 | สกุลเงิน
43.462
43.477
43.469
43.180
43.478
43.292
+0.121
+0.28%
12:35:46 | สกุลเงิน
4.4489
4.4572
4.4531
4.4306
4.4564
4.4382
+0.0086
+0.19%
12:35:35 | สกุลเงิน
0.2494
0.2499
0.2496
0.2489
0.2499
0.2483
+0.0010
+0.40%
12:35:41 | สกุลเงิน
21.1201
21.1281
21.1241
21.1211
21.1251
21.0164
+0.0811
+0.39%
12:35:39 | สกุลเงิน
25.8635
25.9119
25.8877
25.7704
25.8969
25.8108
+0.0464
+0.18%
12:35:39 | สกุลเงิน
1.1333
1.1354
1.1344
1.1320
1.1348
1.1311
+0.0012
+0.11%
12:35:27 | สกุลเงิน
34.880
34.900
34.890
34.760
34.922
34.810
+0.059
+0.17%
12:35:46 | สกุลเงิน