วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
24.7200
24.7400
24.7300
24.5700
24.7300
24.5700
+0.1500
+0.61%
15:06:16 | สกุลเงิน
27.610
27.630
27.620
27.460
27.635
27.420
+0.170
+0.62%
15:06:13 | สกุลเงิน
37.430
37.450
37.440
37.240
37.475
37.220
+0.200
+0.54%
15:06:10 | สกุลเงิน
5.2510
5.2554
5.2532
5.2296
5.2598
5.2264
+0.0236
+0.45%
15:05:03 | สกุลเงิน
36.293
36.328
36.311
36.091
36.320
36.060
+0.212
+0.59%
15:06:12 | สกุลเงิน
42.949
42.988
42.968
42.715
42.979
42.687
+0.250
+0.58%
15:06:13 | สกุลเงิน
4.5486
4.5526
4.5506
4.5209
4.5559
4.5166
+0.0299
+0.66%
15:06:09 | สกุลเงิน
0.2634
0.2639
0.2636
0.2625
0.2641
0.2620
+0.0011
+0.42%
15:06:14 | สกุลเงิน
22.3500
22.3600
22.3550
22.2600
22.3600
22.2300
+0.0850
+0.38%
15:06:15 | สกุลเงิน
25.7932
25.8244
25.8088
25.6477
25.8229
25.6414
+0.1466
+0.57%
15:06:09 | สกุลเงิน
1.1896
1.1906
1.1901
1.1815
1.1909
1.1810
+0.0084
+0.71%
15:06:13 | สกุลเงิน
35.680
35.710
35.695
35.440
35.735
35.335
+0.235
+0.66%
15:06:09 | สกุลเงิน