วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
24.1234
24.1663
24.1449
24.1821
24.1557
24.0721
+0.0569
+0.24%
11:22:26 | สกุลเงิน
26.581
26.629
26.605
26.589
26.605
26.492
+0.090
+0.34%
11:22:05 | สกุลเงิน
39.790
39.860
39.825
39.957
39.833
39.649
+0.153
+0.38%
11:21:37 | สกุลเงิน
5.0160
5.0173
5.0167
4.9689
5.0183
4.9936
+0.0477
+0.96%
11:22:03 | สกุลเงิน
39.354
39.424
39.389
39.347
39.389
39.199
+0.168
+0.43%
11:22:26 | สกุลเงิน
46.063
46.144
46.104
45.867
46.104
45.866
+0.204
+0.44%
11:22:26 | สกุลเงิน
4.6476
4.6559
4.6517
4.6412
4.6524
4.6274
+0.0196
+0.42%
11:22:22 | สกุลเงิน
0.2316
0.2321
0.2319
0.2330
0.2319
0.2308
+0.0007
+0.30%
11:22:14 | สกุลเงิน
22.1010
22.1403
22.1206
22.1648
22.1256
22.0414
+0.0626
+0.28%
11:22:16 | สกุลเงิน
26.8903
26.9382
26.9142
26.9000
26.9164
26.7924
+0.1090
+0.41%
11:22:22 | สกุลเงิน
1.1218
1.1238
1.1228
1.1255
1.1228
1.1192
+0.0032
+0.29%
11:21:31 | สกุลเงิน
36.290
36.310
36.300
36.195
36.320
36.068
+0.200
+0.55%
11:22:30 | สกุลเงิน