วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
23.5100
23.5400
23.5250
23.6100
23.7450
23.5050
-0.0850
-0.36%
21:10:58 | สกุลเงิน
26.150
26.180
26.165
26.150
26.335
26.145
+0.015
+0.06%
21:10:54 | สกุลเงิน
36.190
36.240
36.215
36.040
36.280
36.095
+0.125
+0.35%
21:10:54 | สกุลเงิน
5.2229
5.2277
5.2253
5.1934
5.2288
5.2225
+0.0319
+0.61%
21:02:04 | สกุลเงิน
37.361
37.398
37.380
37.323
37.482
37.324
+0.060
+0.16%
21:10:48 | สกุลเงิน
44.548
44.602
44.575
44.606
44.829
44.537
-0.031
-0.07%
21:10:50 | สกุลเงิน
4.2467
4.2506
4.2487
4.2262
4.2493
4.2312
+0.0225
+0.53%
21:10:48 | สกุลเงิน
0.2905
0.2910
0.2908
0.2886
0.2909
0.2890
+0.0013
+0.45%
21:10:46 | สกุลเงิน
22.0800
22.1100
22.0950
22.1400
22.2250
22.0650
-0.0450
-0.20%
21:10:54 | สกุลเงิน
24.5380
24.5748
24.5564
24.4945
24.6120
24.4937
+0.0916
+0.37%
21:10:47 | สกุลเงิน
1.1918
1.1933
1.1925
1.1872
1.1945
1.1892
+0.0053
+0.45%
21:10:51 | สกุลเงิน
33.060
33.090
33.075
32.950
33.080
32.950
+0.165
+0.50%
21:10:58 | สกุลเงิน