วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
23.5300
23.5700
23.5500
23.7100
23.7650
23.5450
-0.1600
-0.67%
19/06 | สกุลเงิน
25.250
25.270
25.260
25.400
25.480
25.230
-0.130
-0.51%
19/06 | สกุลเงิน
34.110
34.150
34.130
34.190
34.275
34.080
-0.090
-0.26%
19/06 | สกุลเงิน
4.8783
4.8814
4.8798
4.8757
4.8897
4.8640
+0.0042
+0.09%
19/06 | สกุลเงิน
37.338
37.375
37.357
37.385
37.503
37.321
-0.028
-0.08%
19/06 | สกุลเงิน
43.464
43.505
43.485
43.706
43.827
43.431
-0.222
-0.51%
19/06 | สกุลเงิน
4.0552
4.0579
4.0566
4.0438
4.0618
4.0367
+0.0126
+0.31%
19/06 | สกุลเงิน
0.2856
0.2861
0.2859
0.2861
0.2860
0.2842
+0.0008
+0.28%
19/06 | สกุลเงิน
21.8200
21.8500
21.8350
21.9800
22.0650
21.8050
-0.1350
-0.61%
19/06 | สกุลเงิน
23.3774
23.4009
23.3892
23.3822
23.4597
23.3604
+0.0069
+0.03%
19/06 | สกุลเงิน
1.1322
1.1333
1.1328
1.1305
1.1355
1.1219
+0.0022
+0.20%
19/06 | สกุลเงิน
31.480
31.500
31.490
31.400
31.530
31.340
+0.090
+0.29%
19/06 | สกุลเงิน