วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
30.710
30.720
30.715
30.670
30.715
30.610
+0.115
+0.38%
07:16:15 | สกุลเงินตรา
1.1141
1.1144
1.1143
1.1145
1.1166
1.1140
-0.0001
-0.01%
07:16:20 | สกุลเงินตรา
105.06
105.09
105.08
105.12
105.10
104.48
-0.32
-0.30%
07:16:20 | สกุลเงินตรา
1.2266
1.2270
1.2268
1.2262
1.2287
1.2260
-0.0009
-0.07%
07:16:19 | สกุลเงินตรา
0.9742
0.9746
0.9744
0.9728
0.9747
0.9714
-0.0001
-0.01%
07:16:22 | สกุลเงินตรา
1.3311
1.3315
1.3313
1.3292
1.3339
1.3276
+0.0035
+0.26%
07:16:20 | สกุลเงินตรา
0.6714
0.6719
0.6717
0.6733
0.6742
0.6689
-0.0037
-0.56%
07:16:21 | สกุลเงินตรา