วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
30.500
30.510
30.505
30.490
30.520
30.485
+0.015
+0.05%
08:28:30 | สกุลเงินตรา
1.1053
1.1054
1.1054
1.1053
1.1059
1.1051
+0.0001
+0.01%
08:28:49 | สกุลเงินตรา
109.52
109.53
109.53
109.48
109.59
109.49
+0.04
+0.04%
08:28:50 | สกุลเงินตรา
1.3117
1.3118
1.3118
1.3120
1.3127
1.3113
-0.0003
-0.03%
08:28:47 | สกุลเงินตรา
0.9696
0.9698
0.9697
0.9686
0.9701
0.9686
+0.0010
+0.10%
08:28:48 | สกุลเงินตรา
1.3124
1.3128
1.3126
1.3126
1.3133
1.3122
+0.0004
+0.03%
08:28:50 | สกุลเงินตรา
0.6848
0.6850
0.6849
0.6846
0.6852
0.6838
+0.0003
+0.04%
08:28:50 | สกุลเงินตรา