วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1,703.33
1,703.86
1,703.59
1,740.01
1,705.40
1,697.20
+4.53
+0.27%
10:29:08 | สกุลเงินตรา
31.640
31.660
31.650
31.560
31.680
31.560
+0.090
+0.29%
10:27:38 | สกุลเงินตรา
1.1216
1.1219
1.1218
1.1232
1.1242
1.1212
-0.0014
-0.13%
10:29:05 | สกุลเงินตรา
108.88
108.89
108.89
108.87
109.04
108.81
-0.01
-0.00%
10:29:04 | สกุลเงินตรา
1.2537
1.2542
1.2540
1.2574
1.2583
1.2531
-0.0032
-0.26%
10:29:00 | สกุลเงินตรา
0.9615
0.9620
0.9618
0.9614
0.9628
0.9609
+0.0006
+0.06%
10:29:01 | สกุลเงินตรา
1.3513
1.3517
1.3515
1.3494
1.3519
1.3487
+0.0022
+0.16%
10:29:05 | สกุลเงินตรา
0.6898
0.6899
0.6899
0.6915
0.6933
0.6892
-0.0021
-0.30%
10:29:04 | สกุลเงินตรา