วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
5.2562
5.2606
5.2584
5.2275
5.2598
5.2264
+0.0309
+0.59%
15:28:02 | สกุลเงิน
36.289
36.334
36.311
36.091
36.332
36.060
+0.213
+0.59%
15:29:23 | สกุลเงิน
0.2638
0.2644
0.2641
0.2625
0.2641
0.2620
+0.0016
+0.61%
15:29:19 | สกุลเงิน
22.3500
22.3700
22.3600
22.2600
22.3750
22.2300
+0.0900
+0.40%
15:29:23 | สกุลเงิน
0.1901
0.1902
0.1901
0.1912
0.1914
0.1901
-0.0010
-0.50%
15:29:04 | สกุลเงิน
3.7851
3.7885
3.7868
3.8074
3.8145
3.7854
-0.0184
-0.48%
15:29:24 | สกุลเงิน
0.0280
0.0280
0.0280
0.0282
0.0282
0.0280
-0.0002
-0.76%
15:29:17 | สกุลเงิน
35.700
35.730
35.715
35.440
35.735
35.335
+0.255
+0.72%
15:29:20 | สกุลเงิน