วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
4.9731
4.9745
4.9738
4.9277
4.9815
4.9451
+0.0461
+0.93%
10:22:03 | สกุลเงิน
38.437
38.507
38.472
38.505
38.525
38.290
+0.125
+0.33%
10:22:30 | สกุลเงิน
0.2439
0.2444
0.2441
0.2447
0.2445
0.2430
+0.0010
+0.41%
10:22:02 | สกุลเงิน
21.6636
21.7031
21.6833
21.4214
21.7312
21.5761
+0.0809
+0.37%
10:22:41 | สกุลเงิน
0.1974
0.1979
0.1976
0.1991
0.1988
0.1973
-0.0010
-0.50%
10:22:15 | สกุลเงิน
4.0959
4.0963
4.0961
4.0860
4.1156
4.0905
-0.0167
-0.41%
10:22:32 | สกุลเงิน
0.0275
0.0275
0.0275
0.0278
0.0277
0.0275
-0.0003
-1.07%
10:22:33 | สกุลเงิน
36.340
36.360
36.350
36.120
36.413
36.150
+0.147
+0.41%
10:22:28 | สกุลเงิน