วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0889
1.0893
1.0891
1.0854
1.0930
1.0856
+0.0036
+0.33%
22:06:19 | สกุลเงิน
131.26
131.27
131.26
131.43
131.65
130.43
-0.17
-0.13%
22:06:20 | สกุลเงิน
1.2311
1.2315
1.2313
1.2266
1.2344
1.2262
+0.0049
+0.40%
22:06:25 | สกุลเงิน
0.9139
0.9143
0.9141
0.9176
0.9183
0.9121
-0.0035
-0.38%
22:06:26 | สกุลเงิน
1.3633
1.3637
1.3635
1.3726
1.3735
1.3632
-0.0092
-0.67%
22:06:20 | สกุลเงิน
0.6720
0.6721
0.6721
0.6684
0.6755
0.6680
+0.0039
+0.58%
22:06:22 | สกุลเงิน
0.6278
0.6282
0.6280
0.6219
0.6295
0.6213
+0.0060
+0.96%
22:06:18 | สกุลเงิน
0.8842
0.8848
0.8845
0.8847
0.8866
0.8820
-0.0003
-0.03%
22:06:21 | สกุลเงิน
142.93
142.99
142.96
142.67
143.20
142.18
+0.28
+0.20%
22:06:22 | สกุลเงิน
0.9951
0.9959
0.9955
0.9961
0.9999
0.9936
-0.0002
-0.02%
22:06:20 | สกุลเงิน
88.21
88.23
88.22
87.83
88.38
87.72
+0.38
+0.43%
22:06:27 | สกุลเงิน
161.59
161.66
161.63
161.19
161.85
160.71
+0.43
+0.26%
22:06:22 | สกุลเงิน