วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0630
1.0632
1.0631
1.0622
1.0635
1.0602
+0.0009
+0.08%
18:26:20 | สกุลเงิน
154.67
154.70
154.68
154.26
154.71
154.13
+0.41
+0.27%
18:26:21 | สกุลเงิน
1.2450
1.2452
1.2451
1.2439
1.2456
1.2409
+0.0007
+0.06%
18:26:22 | สกุลเงิน
0.9130
0.9132
0.9131
0.9115
0.9142
0.9114
+0.0017
+0.19%
18:26:23 | สกุลเงิน
1.3791
1.3793
1.3792
1.3786
1.3814
1.3784
+0.0006
+0.04%
18:26:23 | สกุลเงิน
0.6418
0.6419
0.6418
0.6439
0.6445
0.6408
-0.0022
-0.35%
18:26:18 | สกุลเงิน
0.5886
0.5890
0.5888
0.5901
0.5907
0.5874
-0.0015
-0.25%
18:26:21 | สกุลเงิน
0.8539
0.8540
0.8539
0.8536
0.8545
0.8528
+0.0003
+0.04%
18:26:15 | สกุลเงิน
164.45
164.47
164.46
163.91
164.50
163.68
+0.55
+0.34%
18:26:22 | สกุลเงิน
0.9708
0.9709
0.9708
0.9685
0.9733
0.9682
+0.0023
+0.24%
18:26:25 | สกุลเงิน
99.26
99.29
99.28
99.38
99.45
98.92
-0.10
-0.10%
18:26:17 | สกุลเงิน
192.58
192.60
192.59
192.01
192.62
191.64
+0.58
+0.30%
18:26:25 | สกุลเงิน