วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
29.960
29.980
29.970
29.920
30.020
29.920
+0.050
+0.17%
04:53:25 | สกุลเงิน
1,855.72
1,855.99
1,855.86
1,862.42
1,870.87
1,837.47
-14.42
-0.77%
04:59:58 | สกุลเงิน