วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
31.100
31.120
31.110
31.040
31.150
31.035
+0.070
+0.23%
23:57:09 | สกุลเงิน
1,937.40
1,937.81
1,937.61
1,740.01
1,962.27
1,932.55
-16.03
-0.82%
00:09:45 | สกุลเงิน