วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
31.630
31.650
31.640
31.560
31.680
31.560
+0.080
+0.25%
11:31:43 | สกุลเงินตรา
1,702.93
1,703.50
1,703.22
1,740.01
1,705.40
1,697.20
+4.16
+0.24%
11:32:15 | สกุลเงินตรา