วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
32.940
32.960
32.950
32.880
32.960
32.890
+0.060
+0.18%
06:34:00 | สกุลเงิน
1,812.53
1,812.87
1,812.70
1,743.30
1,815.35
1,812.70
-1.37
-0.08%
06:34:44 | สกุลเงิน