วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
31.370
31.390
31.380
31.380
31.450
31.345
0.000
0.00%
18:18:09 | สกุลเงิน
1,786.70
1,786.99
1,786.85
1,743.30
1,789.77
1,781.75
+2.86
+0.16%
18:18:09 | สกุลเงิน