วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
33.280
33.290
33.285
33.290
33.300
33.285
-0.005
-0.01%
05:46:10 | สกุลเงิน
1,797.14
1,797.48
1,797.31
1,750.20
1,798.12
1,796.51
+0.52
+0.03%
05:46:09 | สกุลเงิน