วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
34.110
34.160
34.135
34.230
34.270
34.085
-0.045
-0.13%
03:59:46 | สกุลเงิน
1,852.90
1,855.09
1,853.99
1,750.20
1,861.98
1,848.02
+3.17
+0.17%
03:58:58 | สกุลเงิน