วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
31.330
31.350
31.340
31.300
31.340
31.240
+0.040
+0.13%
03:57:49 | สกุลเงิน
1,901.42
1,901.69
1,901.56
1,862.42
1,914.30
1,894.38
-2.54
-0.13%
03:59:58 | สกุลเงิน