วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
5.0589
5.0629
5.0609
5.0717
5.0943
5.0579
-0.0108
-0.21%
16:50:02 | สกุลเงิน
38.878
38.948
38.913
39.027
39.120
38.887
-0.114
-0.29%
16:50:12 | สกุลเงิน
4.6716
4.6800
4.6758
4.6917
4.7097
4.6758
-0.0159
-0.34%
16:50:12 | สกุลเงิน
0.2367
0.2372
0.2369
0.2381
0.2389
0.2369
-0.0011
-0.46%
16:50:14 | สกุลเงิน
36.630
36.650
36.640
36.730
36.875
36.610
-0.090
-0.25%
16:50:30 | สกุลเงิน