วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
5.0917
5.0948
5.0933
5.0917
5.0933
5.0902
+0.0015
+0.03%
05:10:04 | สกุลเงิน
39.033
39.069
39.051
39.014
39.053
39.024
+0.030
+0.08%
05:25:55 | สกุลเงิน
4.2334
4.2360
4.2347
4.2314
4.2347
4.2317
+0.0031
+0.07%
05:25:42 | สกุลเงิน
0.2996
0.3001
0.2998
0.2861
0.3000
0.2997
+0.0002
+0.07%
05:25:45 | สกุลเงิน
32.900
32.920
32.910
32.880
32.910
32.890
+0.020
+0.06%
05:25:42 | สกุลเงิน