วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
5.2059
5.2075
5.2067
5.2037
5.2239
5.1950
+0.0031
+0.06%
04:30:03 | สกุลเงิน
38.615
38.630
38.622
38.630
38.648
38.619
-0.007
-0.02%
04:41:26 | สกุลเงิน
4.2790
4.2803
4.2797
4.2801
4.2816
4.2794
-0.0003
-0.01%
04:41:27 | สกุลเงิน
0.2922
0.2927
0.2924
0.2861
0.2926
0.2923
+0.0002
+0.07%
04:41:31 | สกุลเงิน
33.280
33.290
33.285
33.290
33.300
33.285
-0.005
-0.01%
04:41:27 | สกุลเงิน