วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
4.7041
4.7072
4.7057
4.6926
4.7165
4.6726
+0.0131
+0.28%
04:55:04 | สกุลเงิน
36.768
36.805
36.786
36.839
37.027
36.693
-0.058
-0.16%
04:59:54 | สกุลเงิน
3.9270
3.9297
3.9284
3.9024
3.9373
3.8999
+0.0260
+0.67%
04:59:55 | สกุลเงิน
0.2856
0.2861
0.2858
0.2861
0.2865
0.2843
+0.0008
+0.28%
04:59:45 | สกุลเงิน
30.460
30.480
30.470
30.230
30.540
30.240
+0.210
+0.69%
04:54:32 | สกุลเงิน