วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
4.6175
4.6205
4.6190
4.6146
4.6227
4.6037
+0.0043
+0.09%
18:17:05 | สกุลเงิน
36.094
36.130
36.112
35.934
36.124
35.894
+0.178
+0.49%
18:23:09 | สกุลเงิน
3.9206
3.9232
3.9219
3.9151
3.9268
3.9112
+0.0068
+0.17%
18:22:42 | สกุลเงิน
0.2911
0.2917
0.2914
0.2861
0.2915
0.2898
+0.0012
+0.41%
18:23:15 | สกุลเงิน
30.390
30.410
30.400
30.340
30.440
30.320
+0.050
+0.16%
18:18:10 | สกุลเงิน