วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
4.9553
4.9596
4.9574
4.9499
4.9865
4.9271
+0.0076
+0.15%
02:42:04 | สกุลเงิน
36.483
36.518
36.500
36.619
36.743
36.326
-0.119
-0.33%
02:44:07 | สกุลเงิน
4.4982
4.5034
4.5008
4.5399
4.5490
4.4995
-0.0392
-0.86%
02:43:56 | สกุลเงิน
0.2540
0.2545
0.2542
0.2557
0.2564
0.2522
-0.0015
-0.59%
02:44:14 | สกุลเงิน
35.120
35.140
35.130
35.470
35.535
35.125
-0.330
-0.93%
02:43:50 | สกุลเงิน