วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
4.8702
4.8733
4.8718
4.8543
4.8766
4.8528
+0.0174
+0.36%
15/05 | สกุลเงิน
38.059
38.096
38.077
37.853
38.099
37.796
+0.225
+0.59%
15/05 | สกุลเงิน
4.0361
4.0387
4.0374
4.0344
4.0434
4.0302
+0.0030
+0.07%
15/05 | สกุลเงิน
0.2865
0.2870
0.2868
0.2861
0.2871
0.2855
+0.0007
+0.24%
15/05 | สกุลเงิน
31.350
31.370
31.360
31.350
31.405
31.305
+0.020
+0.06%
15/05 | สกุลเงิน