วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
4.6338
4.6367
4.6352
4.6246
4.6394
4.6114
+0.0106
+0.23%
26/09 | สกุลเงิน
36.771
36.807
36.789
36.851
36.888
36.737
-0.071
-0.19%
26/09 | สกุลเงิน
4.0799
4.0827
4.0813
4.0747
4.0877
4.0625
+0.0068
+0.17%
26/09 | สกุลเงิน
0.2993
0.2998
0.2995
0.2861
0.3004
0.2987
+0.0003
+0.10%
26/09 | สกุลเงิน
31.620
31.640
31.630
31.580
31.680
31.485
+0.050
+0.16%
26/09 | สกุลเงิน