วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
5.0891
5.0966
5.0929
5.0809
5.0983
5.0640
+0.0119
+0.23%
03:54:02 | สกุลเงิน
36.610
36.678
36.644
36.658
36.779
36.494
-0.011
-0.03%
03:59:55 | สกุลเงิน
4.3453
4.3522
4.3488
4.3542
4.3659
4.3422
-0.0054
-0.13%
03:59:56 | สกุลเงิน
0.2680
0.2685
0.2682
0.2693
0.2696
0.2677
-0.0010
-0.37%
03:59:46 | สกุลเงิน
34.110
34.160
34.135
34.230
34.270
34.085
-0.045
-0.13%
03:59:46 | สกุลเงิน