ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1393
1.1397
1.1395
1.1341
1.1397
1.1326
+0.0055
+0.48%
21:20:28 | สกุลเงินตรา
1.2515
1.2519
1.2517
1.2556
1.2564
1.2481
-0.0035
-0.28%
21:20:29 | สกุลเงินตรา
107.24
107.29
107.27
107.28
107.43
107.12
0.01
0.00%
21:20:28 | สกุลเงินตรา
0.9387
0.9391
0.9389
0.9416
0.9426
0.9388
-0.0024
-0.26%
21:20:25 | สกุลเงินตรา
0.6957
0.6959
0.6958
0.6939
0.6965
0.6921
+0.0019
+0.27%
21:20:27 | สกุลเงินตรา
0.9101
0.9105
0.9103
0.9029
0.9114
0.9028
+0.0074
+0.82%
21:20:28 | สกุลเงินตรา
1.3609
1.3613
1.3611
1.3608
1.3647
1.3596
+0.0003
+0.02%
21:20:28 | สกุลเงินตรา
0.6530
0.6534
0.6532
0.6540
0.6545
0.6503
-0.0007
-0.11%
21:20:28 | สกุลเงินตรา