ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0830
1.0831
1.0831
1.0836
1.0838
1.0823
-0.0003
-0.03%
12:00:21 | สกุลเงินตรา
1.2994
1.2998
1.2996
1.3005
1.3011
1.2992
-0.0010
-0.08%
12:00:21 | สกุลเงินตรา
109.75
109.76
109.76
109.86
109.91
109.66
-0.12
-0.11%
12:00:15 | สกุลเงินตรา
0.9804
0.9808
0.9806
0.9806
0.9816
0.9803
-0.0001
-0.01%
12:00:21 | สกุลเงินตรา
0.6691
0.6693
0.6692
0.6713
0.6734
0.6684
-0.0021
-0.31%
12:00:20 | สกุลเงินตรา
0.8333
0.8335
0.8334
0.8328
0.8335
0.8327
+0.0007
+0.08%
12:00:21 | สกุลเงินตรา
1.3246
1.3248
1.3247
1.3231
1.3256
1.3232
+0.0013
+0.10%
12:00:08 | สกุลเงินตรา
0.6416
0.6418
0.6417
0.6433
0.6443
0.6406
-0.0017
-0.26%
12:00:07 | สกุลเงินตรา