ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1629
1.1633
1.1631
1.1669
1.1686
1.1613
-0.0041
-0.35%
26/09 | สกุลเงิน
1.2745
1.2749
1.2747
1.2752
1.2806
1.2690
-0.0002
-0.02%
26/09 | สกุลเงิน
105.60
105.63
105.62
105.40
105.71
105.24
+0.21
+0.20%
26/09 | สกุลเงิน
0.9283
0.9287
0.9285
0.9264
0.9298
0.9251
+0.0019
+0.21%
26/09 | สกุลเงิน
0.7030
0.7032
0.7031
0.7045
0.7087
0.7006
-0.0014
-0.20%
26/09 | สกุลเงิน
0.9121
0.9128
0.9125
0.9150
0.9168
0.9118
-0.0027
-0.30%
26/09 | สกุลเงิน
1.3384
1.3388
1.3386
1.3359
1.3419
1.3337
+0.0024
+0.18%
26/09 | สกุลเงิน
0.6544
0.6548
0.6546
0.6552
0.6592
0.6529
-0.0004
-0.06%
26/09 | สกุลเงิน