ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.0859
1.0861
1.0860
1.0855
1.0865
1.0854
+0.0004
+0.04%
05:53:14 | สกุลเงินตรา
1.2385
1.2391
1.2388
1.2382
1.2398
1.2381
+0.0003
+0.02%
05:53:14 | สกุลเงินตรา
108.85
108.87
108.86
108.81
108.91
108.80
+0.05
+0.05%
05:53:22 | สกุลเงินตรา
0.9720
0.9724
0.9722
0.9718
0.9730
0.9717
+0.0005
+0.05%
05:53:19 | สกุลเงินตรา
0.6234
0.6237
0.6236
0.6225
0.6241
0.6225
+0.0009
+0.15%
05:53:23 | สกุลเงินตรา
0.8762
0.8769
0.8766
0.8764
0.8772
0.8757
+0.0003
+0.03%
05:53:22 | สกุลเงินตรา
1.4012
1.4018
1.4015
1.4013
1.4026
1.4009
+0.0003
+0.02%
05:53:18 | สกุลเงินตรา
0.6016
0.6018
0.6017
0.6004
0.6018
0.6001
+0.0013
+0.22%
05:53:18 | สกุลเงินตรา