#
ชื่อ
ชื่อย่อ
ราคา (USD)
มูลค่าตลาด
ปริมาณ (24 ชม.)
ปริมาณ
ราคา (BTC)
Chg (24H)
Chg (7D)
2
ETH
3,529.42
$423.39B
$14.23B
24.57%
0.0534984
-0.73%
-4.09%
3
USDT
0.9993
$112.47B
$44.48B
76.79%
0.00001517
-0.01%
-0.05%
4
BNB
598.81
$88.24B
$1.56B
2.70%
0.00907782
-1.22%
-6.60%
5
SOL
143.956
$66.38B
$1.69B
2.92%
0.00218214
-0.73%
-9.96%
6
stETH
3,510.17
$34.97B
$63.87M
0.13%
0.052871
-1.25%
-4.04%
7
USDC
1.0008
$32.46B
$3.93B
6.78%
0.00001518
0%
0%
8
XRP
0.4967
$27.62B
$1.18B
2.04%
0.00000755
-0.24%
-0.10%
9
DOGE
0.134082
$19.37B
$572.18M
0.99%
0.00000203
-1.69%
-7.52%
10
TON
7.7514
$18.85B
$317.41M
0.55%
0.00011762
-2.79%
+9.50%